Ovet auki tulevaisuuteen

Millainen on tulevaisuuden kirkko? Tervetuloa toivottava? Ihmiskasvoinen? Rohkea? Rakastava?

Pohdimme rohkeasti kirkkomielikuvaa. Ihmisen mielikuva kirkosta vaikuttaa hänen tapaansa lähestyä kirkkoa ja sen sanomaa. Mielikuva ohjaa jopa päätöstä, ollako jäsen vai eikö olla. Mielikuva on aina olemassa ihmisen mielessä, vaikutamme siihen tai emme.

Mielikuvaan voidaan myös vaikuttaa tietoisesti. Kun suuri osa ihmisistä kohtaa kirkon monenlaisten viestimien välityksellä, jokaisella kirkon toimijan jokaisella viestintäteolla on merkitystä. Tavoitteena on tehdä viestintää, joka koskettaa.

Kirkkomielikuvaa voidaan rakentaa myös yhtenäisellä ja lähestyttävällä visuaalisella ilmeellä.

”Miten Raamatun tekstit puhuttelisivat juuri niitä ryhmiä, joita kirkon on vaikea puhutella, esimerkiksi millenniaaleja? Heidän todellisuutensa on täynnä taidolla nikkaroituja mainostekstejä ja keskenään kilpaa huutavia viestejä. Voisivatko Raamatun tekstit näyttäytyä heille aivan eri tavalla uusina, kiinnostavina ja jopa eksoottisina?” (Lainaus viestintäohjelman luonnoksen kommenteista)

Kirkkomielikuvaa ja yhteistä ilmettä tuetaan ja rakennetaan myös yhdessä kirkon eri toimijoiden kanssa Vahvuusryhmässä. Pohdintaa ja työstöä johtaa Kirkon viestintä.

Vahvuusryhmä on vuodesta 2013 alkaen toiminut verkosto, jossa on tehty työtä kirkon yhteisen tavoitemielikuvan kirkastamiseksi. Verkosto on ollut avoin kirkon omille organisaatioyksiköille ja ”Järjestöt ja kirkko” -yhteistyösopimuksen solmineille järjestöille sekä kirkon virallisille lähetysjärjestöille.

Puhumme kirkosta ylpeänä hyvää ja sen sanomasta rohkeasti iloiten. Kirkon toimijoiden omalla puheensävyllä on suuri merkitys mielikuviin.

Kehitämme aktiivisesti työyhteisön omaa viestintää ja esihenkilöviestintää. Avoimesti viestivä ja luontevasti keskusteleva työyhteisö voi hyvin. Silloin on helppoa ja rehellistä puhua hyvää kirkosta.

Jokaisella on myös vastuu jakaa tietoa työyhteisössä, hakeutua yhteisen tiedon äärelle sovituissa kanavissa ja huolehtia hyvästä viestintäilmapiiristä. Esihenkilötehtävissä nämä vastuut korostuvat.

Takaisin sivun alkuun