Ovet auki kirkkoon ja kasvuun

Viestimme eri ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Muistutamme kasteen roolista ja siitä, että seurakunta on turvallinen paikka kasvaa. Kutsumme ihmisiä hengellisen kasvun polulle koko elämän aikana. Otamme huomioon, että ihmisten hengelliset tarpeet ovat erilaisia ja vaihtelevat yksilötasolla elämänkaaren eri vaiheissa.

Viestinnässä on hyvä liittyä mm. Polku-kokonaissuunnitelmaan. Se on toimintamalli, joka ohjaa koko seurakuntaa toimimaan niin, että lapsi, nuori ja aikuinen voi elää kristittynä seurakunnan yhteydessä, itselleen tyypillisillä tavoilla.
Polku – toimintamalli – evl.fi

Kohtaamme ja kutsumme ihmisiä henkilökohtaisesti. Instituution äänen sijaan annamme tilaa kasvoille ja ihmisen äänelle. Vahvistamme viestinnän keinoin kirkon jäsenyyttä ja jäsenkokemusta.

Helsingin seurakunnissa seurakunnan alueelle muuttaneelle jäsenelle tai kirkkoon juuri liittyneelle postitetaan tervetulopaketti, joka sisältää tervehdyksen lisäksi lahjana neljä erilaista jääkaappimagneettia. Tervetulopakettia on pidetty tärkeänä, sillä se kohtaa seurakuntalaisen äärimmäisen kriittisellä hetkellä: Insight 360 -analyysi osoittaa, että kirkosta erotaan erityisesti juuri muuttojen yhteydessä. Tunnettuustutkimuksen empatia-analyysi puolestaan osoitti, että kirkosta eroamisen taustalla on useammin merkityksettömyyden kokemus kuin negatiiviset tunteet. Joten kun Helsingin seurakuntien tervetulopakettien viestit ja visuaalisuus uudistettiin keväällä 2021, tärkeimpänä tavoitteena oli tuottaa ydinkohderyhmää visuaalisesti ja sisällöllisesti puhuttelevaa materiaalia, joka koskettaa tunteen, järjen ja arvojen tasolla.

Ylivoimaisesti suurin muuttajaryhmä Helsingin seurakuntien alueella ovat 18-35-vuotiaat milleniaalit, mikä teki heistä tervetulopaketin ydinkohderyhmän. Niin sanottuja perinteellisiä säilyttäjiä ja turvallisuushakuisia uskollisia on muuttajien joukossa yhteensä ainoastaan 5 prosenttia.

Uudistustyössä keskityttiin siihen, millainen sisältö ja lähestymistapa tukisivat parhaiten tavoitteemme toteutumista kohderyhmässä. Ensisijaisen tärkeää on lukijalähtöisyys: katse käännettiin kirkosta tervetulopaketin saajaan. Viesteissä keskityttiin toiminnan esittelemisen sijaan huomioimaan vastaanottaja yksilönä ja seurakunnan jäsenenä ja kohtaamaan hänet tunteen tasolla. Huomioimme tilanteen ja mielentilan, jossa vastaanottaja kirjeen saa: muutto on aina merkittävä käänne ihmisen elämässä. Se, missä, miten ja miksi asuu, voi vaikuttaa ihmisen identiteettiin asti. Tervetulopaketin kuvituksen kuva-aihiot ovat Helsingin tunnettuja kohteita, joista syntyy urbaani, mutta tuttu kotiseutufiilis.

Koska tervetulopaketti lähtee kirkon jäsenille, on tärkeää, ettei heitä puhutella kuin he olisivat ulkopuolisia tai kirkolle vieraita. Sen sijaan olisi synnytettävä tunne siitä, että kirkolla on hänellekin annettavaa ja muistutettava, että hän on seurakunnalle ja Jumalalle merkityksellinen. Halusimme tervetulopaketin pohjimmiltaan henkivän yksinkertaista ajatusta: tervetuloa, olet yksi meistä ja se on mahtavaa!

Kutsumme tapahtumiin kuvaavalla ja visuaalisella viestinnällä. Kerromme tapahtumista ja kohtaamisista niin, että harvoin osallistuvakin innostuisi ja rohkaistuisi mukaan. Seurakuntalaiset ovat mukana paitsi tekemässä myös viestimässä, ja kannustamme ja tuemme heitä siinä.

Kehitämme kirkon tunnistettavuutta. Kirkon yhteistä ilmettä kehitetään edelleen. Tunnistettavuus ja sitä kautta laajempi huomioarvo saavutetaan yhdessä tekemällä. Seurakuntien ei tarvitse visuaalisesti kilpailla keskenään.Yhtenäisen ilmeen ansiosta seurakuntalainen tunnistaa oman seurakuntansa. Kun seurakuntien visuaaliset ilmeet etenevät kohti sukulaisuutta, se auttaa ihmisiä hahmottamaan kirkon kokonaisuutena.

Takaisin sivun alkuun