Hyppää sisältöön

Organisaatio ja yhteistyötahot

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö vastaa kirkkohallituksen EU-asioista. Pari kertaa vuodessa kokoontuva EU-neuvottelukunta toimii neuvoa antavana asiantuntijaelimenä EU:ta koskevissa kysymyksissä. Arkkipiispa toimii neuvottelukunnan puheenjohtajana, ja jäseninä on valtionhallinnon ja yhteiskunnan eri alojen EU-asiantuntijoita sekä kirkon viranhaltijoita.  

Ekumeeniset yhteistyötahot

Kirkkohallituksen EU-toiminnassa ekumeeninen ulottuvuus on tärkeä. Kirkkomme on Euroopan kirkkojen konferenssin (CEC) jäsen. CEC on n. 120 jäsenkirkkojen muodostama yhteenliittymä, joka mm. seuraa EU-instituutioiden toimintaa ja pyrkii vaikuttamaan kirkoille tärkeissä kysymyksissä. CEC on keskeinen yhteistyötaho EU:ta koskevissa asioissa. Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio (CCME) on tärkeä yhteistyötaho maahanmuutto- ja turvapaikkapoliittisissa kysymyksissä.

Muita tärkeitä yhteistyötahoja EU-asioissa ovat Eurodiaconia, ACT Alliance EU, Euroopan yhteisön katolisten piispainkokousten komissio COMECE, Brysselin Merimieskirkko ja Saksan evankelisen kirkon (EKD) Brysselin toimisto.  

Arvojen Eurooppa on Brysselissä toimiville eri alojen suomalaisille yhteiskuntavaikuttajille tarkoitettu keskustelufoorumi, jossa pohditaan yhteisiä eurooppalaisia arvojen merkitystä ja keskustellaan näihin liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. 

Läheinen yhteistyö niin kansallisten viranomaisten kuin EU-instituutioiden ja Suomen pysyvän EU-edustuston kanssa on EU-toiminnan ytimessä. 

Ota yhteyttä

kansliapäällikön erityisavustaja
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki
Päivitetty