Hyppää sisältöön

EU-toiminnan tavoitteet

Kirkon visio Euroopan unionista:

  • Euroopan unionin politiikka on sen yhteisen arvoperustan mukaista. Arvokeskustelu sekä sitoutuminen yhteisiin arvoihin vahvistuvat kaikilla politiikan lohkoilla. 

  • Euroopan unioni kehittyy sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestäväksi yhteisvastuulliseksi unioniksi. 

  • Euroopan unionin luonne avoimena, keskustelevana ja demokraattisena yhteisönä vahvistuu. 

EU-toiminnan tavoitteena on:

  • jatkuvasti nostaa esille EU:n yhteisten arvojen merkitystä 

  • seurata aktiivisesti EU-lainsäädäntöä ja EU:n kehitystä pyrkien  vaikuttamaan siihen kristillisen uskon ja etiikan näkökulmasta, niin kansallisella kuin EU-tasolla 

  • turvata ja kehittää kirkon toimintaedellytyksiä 

  • osallistua keskusteluun siitä, millaisilla visioilla ja millaisilla arvoilla EU:ta kehitetään.

Tavoitteena avoin ja läpinäkyvä toiminta

Tavoitteena on mahdollisimman avoin ja läpinäkyvä toiminta. Kirkon EU-toiminta on rekisteröitynyt Euroopan komission ja Euroopan parlamentin yhteiseen avoimuusrekisteriin ja tällä tavoin sitoutunut hyvän edunvalvontatavan periaatteisiin.  

Päivitetty