Hyppää sisältöön

EU-rahoitus kirkon toimijoille

EU:n rahoitusohjelmat tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia myös kirkon toimintasektorille – niin osaamisen kehittämiseen ja nuorisovaihtoon kuin sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien ryhmien auttamiseksi.  

Kirkkohallituksen EU-rahoitusoppaasta Informoidu! Inspiroidu! Toimi! (LINKKI) löytyy lisää tietoa kirkolle relevanteista EU-rahoitusmahdollisuuksista, inspiroivia EU-projektiesimerkkejä niin Suomesta kuin muista EU-maista sekä neuvoa miten toimia hankeidean kehittämisessä konkreettiseksi EU-hankkeeksi. 

Erillisessä luettelossa EU-rahoitusohjelmista 2014–2020 (LINKKI) löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa eri ohjelmista sekä linkkejä lisätiedon saamiseksi. 

Kirkkohallitus on asettanut Kirkon EU-rahoitustyöryhmän selvittämään, miten kirkon EU-rahoitustoimintaa tulisi kehittää, jotta se parhaiten palvelisi hiippa- ja seurakuntien toiveita ja tarpeita, ja miten voitaisiin luoda kirkon oma EU-rahoituksen tietotaitopankki pidemmällä aikavälillä sekä kehittää EU-rahoitustoimintaan liittyviä yhteyksiä ja verkostoja kirkon ja eri yhteistyötahojen välillä, erityisesti paikallistasolla. Työryhmän toimikausi kestää 30.9.2019 saakka. 

Liitteet

Päivitetty