Kiinteistöstrategia

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kokouksessaan 21.9.2021 Kirkon keskusrahaston kiinteistöstrategian vuosille 2021–2026. Kirkon keskusrahastoon kuuluvat Kirkkohallitus ja hiippakuntien tuomiokapitulit, joita on yhdeksän kappaletta.

Kiinteistöstrategiassa on esitetty selvitys kaikista Kirkon keskusrahaston kiinteistöistä. Strategian yhteydessä toteutetussa käyttäjäarvioinnissa sekä hiippakuntien että Kirkkohallituksen tilat todettiin tarkoituksenmukaisiksi ja niihin oltiin tyytyväisiä. Työryhmä ei esitä mittavia tiloista luopumisia tai omistussuhteiden muutoksia. Kiinteistöstrategiaan sisältyy myös kiinteistökohtainen kulttuuriperintöarvoja koskeva selvitys.

Kirkon keskusrahaston kiinteistöstrategia 2021-2026

kirkkoneuvos

Juha Tuohimäki

+358503474728

Eteläranta 8
00160, Helsinki

Takaisin sivun alkuun