Uskontodialogin tavoitteena on uskontojen välinen luottamus ja kunnioitus

Uskontodialogilla on monia ulottuvuuksia. Uskontojen välisen kanssakäymisen lajeja ja niiden vahvuuksia voi jaotella monella tavalla, riippuen siitä, puhutaanko yksilöiden vai instituutioiden kohtaamisesta. Institutionaalinen dialogi Teologinen dialogi Henkilökohtaiset kontaktit Spiritualiteetin dialogi Yhteinen toiminta

Hyvässä dialogissa sitoudutaan yhteisiin keskustelua ohjaaviin periaatteisiin: avoimuuteen, rehellisyyteen ja kunnioittamiseen.

Pyrkimyksenä on etsiä kanssakäymistä, joka sisältää:

  • mahdollisuuden tunnustautua oman traditionsa edustajaksi
  • teologisen ajattelun
  • sosiaalisen tapahtuman
  • ihmisen sisäisen kokemustodellisuuden
  • henkilökohtaisten kontaktien rikkauden.
asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Kirkon lähetystyön keskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty