Hyppää sisältöön

LAVA - Lapset ja nuoret huomioitava kaikessa kirkon päätöksenteossa

Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on työkalu ja menetelmä, jolla toimintaa ja päätöksentekoa punnitaan lasten edun näkökulmasta. Lapsilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsivaikutusten arviointiin velvoittava säädös on ollut kirkossamme voimassa vuodesta 2015 alkaen. Kirkkojärjestys 23 luku 3§

LAVA-ohjeistus

Avaa koko LAVA-ohjeistus tästä

LAVA:n tavoitteena on: 

  • Tarkastella päätöksentekoa lapsen ja nuoren näkökulmasta
  • Pyrkiä löytämään lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta parhaita ratkaisuja
  • Edistää ja vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia
  • Toimia suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä

LAVA:n tavoitteena on auttaa seurakuntia ottamaan lapsivaikutusten arvioinnin avulla huomioon lasten ja nuorten näkökulma sekä päätöksenteossa että toiminnan suunnittelussa.

Lapsivaikutusten arviointi on osa seurakunnan normaalia päätöksentekoprosessia ja kuuluu näin sekä työntekijöille että luottamushenkilöille. Vastuu sen toteuttamisesta kuuluu asian valmistelijalle. 

Lapsivaikutusten arviointi auttaa ottamaan huomioon lasten ja nuorten näkökulmia sekä päätöksenteossa että toiminnan suunnittelussa.

Useisiin seurakuntiin on nimetty erikseen ns. lapsiasiahenkilöitä, jotka voivat olla apuna lapsivaikutusten arvioinnin tekemisessä.

 

Liitteet

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty