Piispainkokous+

Piispainkokous on osa kirkon yhteistä hallintoa, ja sen jäseninä ovat hiippakuntien piispat. Täällä on tietoa piispainkokouksen istunnoista ja päätöksistä.

Piispainkokous käsittelee kirkon uskoa ja opetusta

Piispainkokous on päätöksentekoelin, joka käsittelee kirkon uskoa, opetusta ja työtä sekä hiippakuntien hoitoa koskevia asioita. Lisäksi piispainkokous käsittelee kirkon ykseyteen, ekumeniaan, lähetystyöhön ja uskontojen kohtaamiseen liittyviä asioita.

Puheenjohtajana piispainkokouksen istunnoissa toimii arkkipiispa tai hänen ollessaan estyneenä virassa vanhin läsnä oleva piispa. Istunnon sihteerinä toimii piispainkokouksen pääsihteeri. Esittelijöinä istunnoissa toimivat piispainkokouksen pääsihteeri, piispainkokouksen teologinen sihteeri sekä Kirkon ulkoasiain osaston johtaja tai tämän nimeämä viranhaltija.

Kenttäpiispalla, kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajalla sekä kirkkohallituksen nimeämällä oikeudellisella asiantuntijalla on läsnäolo- ja puheoikeus piispainkokouksen istunnoissa.

 

Tieteiden lahja. Piispojen puheenvuoro tieteiden arvosta ja tehtävästä Jumalan luomakunnassa (27.11.2019) löytyy tästä.

Piispojen kannanotto: Uskontoa ei tule eristää eikä siirtää pois silmistä ja mielestä (5.12.2019) löytyy tästä.

Seuraavat piispainkokouksen istunnot

 • 3.2.2020 Helsingissä
 • 15.4.2020 Helsingissä
 • 18.5.2020 Helsingissä
 • 8.–9.9.2020 Kuusamossa, Oulun hiippakunnassa
 • 21.10.2020 Helsingissä
 • 7.12.2020 Helsingissä

Vuonna 2021

 • 26.–27.1.2021 Helsingissä
 • 13.4.2021 Helsingissä
 • 25.5.2021 Helsingissä
 • 31.8.–1.9.2021 Espoon hiippakunnassa
 • 27.10.2021 Helsingissä
 • 8.12.2021 Helsingissä

 

 

 

Poiminnot

Lisää poimintoja

Ota yhteyttä

pääsihteeri
Piispainkokouksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki
toimistosihteeri
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
piispainkokouksen teol. siht.
Piispainkokouksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki