Katsomuskasvatus ja leikki

Osallisuus omannäköiseen elämään antaa lapselle valtaa määritellä itseään ja kasvaa sellaiseksi ihmiseksi kuin on. Leikkiessään lapset voivat ilmaista pohdintojaan itsestään ja toisista, ympäristöstään, maailmankaikkeudesta, harjoittaa metafyysistä uteliaisuutta heille ominaisella tavalla.

Leikin avulla lapsella on yhdenvertainen ja kaikkia katsomuksia kunnioittava mahdollisuus oppia erilaisista katsomuksellisesta näkökulmista.

Barn leker med instrument, en man spelar gitarr.

Leikki kaikessa monipuolisuudessaan on yksi korkeimmista ihmislajin saavutuksista, kielen, kulttuurin ja teknologian ohella. Itse asiassa, ilman leikkiä mikään näistä muista saavutuksista ei olisi mahdollista.
David Whitebread

Hyvä aikuisen ja lasten välinen yhteisleikki vahvistaa hyväksymisen ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksia ja edistää myötätuntoisen suhteen muodostumista omaa ruumista ja sisintä kohtaan.

Pedagoginen taito ja herkkyys

Jotta lapsen arvokkaat, myös katsomuksiin ja arvoihin liittyvät asiat tulevat tunnistetuksi, vaaditaan katsomuskasvatukseen osallistuvilta aikuisilta pedagogista taitoa ja herkkyyttä, kehon ja mielen keskittämistä käsillä olevaan hetkeen.  Kehonkieli, ilmeet, eleet ja äänenpainot kertovat, olemmeko tulleet kohdatuksi ja kuulluksi, ruumiimme havaitsee tämän jo ennen kuin ehdimme ajatella asiaa tietoisesti. 

Leikkiin, ilmaisuun ja tutkimiseen perustuva katsomuskasvatus edistää parhaimmillaan ihmisten välisyyttä. Leikkiessään lapset ja aikuiset jakavat ja rakentavat yhteisiä merkityksiä ja yhteistä sosiaalista todellisuutta. Kun ihmiset ymmärtävät toisiaan, ihmisryhmien ja yhteisöjen väliset konfliktit ja kiusaaminen voivat vähentyä.

Katsomuskasvatusyhteistyön tulisi osaltaan vahvistaa leikin ja lapsen edun toteutumista. Yhteistyön arviointi lapsivaikutusten näkökulmasta pakottaa tarkistamaan ajattelu- ja toimintatapoja. Lapsivaikutusten arviointi edistää  tietoisuutta lasten elämästä ja heidän osallisuuden mahdollisuuksista.

Leikkipäivä

Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat ovat verkostokumppaneita Mannerheimin Lastensuojeluliiton koordinoimassa Leikkipäivässä. Leikkipäivätapahtumia vietetään erityisesti huhtikuun loppupuolella. Leikkipäivä

Takaisin sivun alkuun