Yhteistyö katsomuskasvatuksessa

Katsomuskasvatuksellisessa yhteistyössä on tärkeää paikallisesti keskustella siitä, miten yhteinen hyvä kaikkien lasten ja perheiden näkökulmasta ymmärretään opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Yhteistyö varhaiskasvatuksessa

Yhteinen työ merkitsee vuorovaikutusta, yhteistä suunnittelua ja sopimista.

Yhteistä työtä valmistellaan ilmiölähtöisesti verkostoissa. Silloin tarpeet ja resurssit kohtaavat ja yhteinen työ rakentuu tavoitteelliseksi.

Yhteistä työtä tapahtuu kaikissa tasoissa: fyysisesti, mentaalisesti, sosiaalisesti ja virtuaalisesti.

Jatkuvuuden varmistamiseksi ja hyvän yhteistyön vakiinnuttamiseksi on hyödyllistä laatia yhteistyösopimus. Kaikki kunnat ja seurakunnat, koosta riippumatta, hyötyvät sopimuksen tekemisestä.

Neljä askelta yhteistyösopimukseen teksti vihreällä taustalla.

Sopimus tekee yhteistyöstä selkeämpää

Kirjallinen sopimus määrittelee seurakunnan ja kunnan yhteistyön varhaiskasvatuksessa, päivähoidossa ja perusopetuksessa.

Sopimus tekee yhteistyöstä näkyvämpää ja ennakoitavampaa, se on sitova ja edistää molemminpuolista luottamusta. Voimassa olevat ohjeet ja määräykset otetaan huomioon sopimusta tehtäessä.

Sopimus helpottaa myös jatkuvaa yhteistyötä henkilöstön vaihtuessa.

Lataa esite: Neljä askelta

Yhteistyösopimus kunnan sivistystoimen ja seurakunnan välille

 

 

Yhteinen sopimus kunnan kanssa on tuonut työrauhan. Se on selkeyttänyt kaikille osapuolille, mitä kirkko tekee varhaiskasvatuksessa. Sopimus ei lakkaa olemasta vaikka henkilökunta vaihtuu.

Selvitys katsomuskasvatusyhteistyöstä, 2020

Opetushallituksen ohjeet

Yhdessä tekemistä tulisi dokumentoida ja arvioida säännöllisin väliajoin. Yhteistyötä voidaan arvioida kestävän toimintakulttuurin näkökulmasta esimerkiksi seuraavien kriteerien kautta:

 • Opastamme lapsia rauhoittumaan, nauttimaan ja elpymään luonnossa
 • Ohjaamme lapsia kohtuullisuuteen ja pohdimme toiminnan ympäristövaikutuksia
 • Tarkastelemme lasten kanssa erilaisia perhetilanteita ja -suhteita arvostavasti
 • Suunnittelemme toimintaa, joka edistää kunnioittavaa suhtautumista eri kulttuureja ja katsomuksia kohtaan

Arviointi ja yhteinen keskustelu voidaan kohdistaa myös osallisuuden ja toimijuuden toteutumiseen lasten, huoltajien tai opettajien näkökulmasta.

Seurakunta varhaiskasvatuksen koulu ja oppilaitoksen kumppanina -teksti vihreällä taustalla. Vasemmalla koreja kasassa.

Kumppanuuden korit

Kumppanuuden korit kutsuvat monipuoliseen yhteistyöhön. Koreihin sisältyvät yhteistyöperiaatteet perustuvat Opetushallituksen päivitettyihin ohjeisiin.

Korit jäsentävät yhteistä osaamista ja hyvän tekemistä kestävän tulevaisuuden puolesta.

Yhdessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjan kanssa Kumppanuuden korit suuntaavat monipuolisen yhteistyön muotoja ja luonnetta.

Selkeät ja yhteiset toimintaperiaatteet vapauttavat toimimaan ja kehittämään yhteistyötä kaikkia kunnioittavalla tavalla. Yhteiskunnan varhaiskasvatus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta.

Varhaiskasvatuksen näkökulmasta keskeisimmät korit ovat

 • kori 1: yleissivistävä opetus
 • kori 4: kasvun ja hyvinvoinnin tuki

Kirkosta terve! – video yhteistyöstä

Kirkosta terve! -video avaa Kumppanuuden koreja – siitä miten seurakunta ja kunta voivat toimia yhdessä. Video englanniksi: Hello from the Church

Esimerkkejä yhteistyöstä

Päiväkotien ja seurakunnan varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteisillä kahveilla suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan yhteistyötä ja jaetaan ajankohtaisia asioita.
Kahvilat voidaan järjestää monimuotoisesti verkossa, lähiympäristön tiloissa, kävellen tai eri tapoja yhdistellen. Kahveilla voi alustajina olla tutkijoita ja asiantuntijoita ajankohtaisiin ilmiöihin liittyen. Katsomuskahviloiden jäseniksi voi pyytää myös muiden katsomusyhteisöjen kasvatuksen henkilöstöä.

 

 • Kirkko ja puisto oppimisympäristönä: urkusadut, hautausmaakierrokset, kirkkokuvista-toimintamalli
 • Tarjotaan varhaiskasvattajille tilaisuuksia ja mahdollisuuksia tallentaa digitaalisesti tiloja, esineistöä, ympäristöä
 • Hiljaisuudenreittejä ja pyhiinvaelluspedagogiikkaa kirkkopuistossa, lähiympäristössä, päiväkodissa
 • Äänimaisema- ja symbolityöskentelyä, lattiakuvia, pahvilaatikkokirkkoja, hiekkakertomuksia
 • Yhteistyömahdollisuudet museoiden, kulttuurikeskusten ja taiteen perusopetuksen kanssa

Katsomusosaaminen ja katsomusdialogi

 •  Kohtaamisen paikkoja vanhemmille (keskusteluja eri katsomusten viisauksista, keskusteluja perinteistä ja arvoista
 • Avoimet ovet -kierros, jossa lähialueen erilaiset yhteisöt kutsuvat tutustumaan omaan kulttuuriin ja katsomukseen
 • Yhteistyötä yli rajojen: kansainväliset verkkoyhteydet, elävät kirjat -pedagogiikka
 • Kasvuakatsomuksesta.fi -materiaalit: Viisastutaan! -materiaali, Katsomuskaruselli, Viisi maailmanuskontoa ja pyhä tila

 • Matkamuistonäyttely, jossa esitellään katsomuksia ja kulttuureita.
  Perheiden lisäksi esineistö laajentuu lähiyhteisöjen materiaaleilla.
 • Kertomuksia ja musiikkia eri kielin ja sävelin. Perheet lukevat kertomuksia omalla kielellään. Kirjastopalvelut mukaan yhteistyöhön.
 • Eri kieliset laulut -tapahtuma. Vanhemmissa on myös usein perinnesoitinten taitajia.

 • Seurakunta ja yhteistyötaho käsikirjoittavat osallistuvan näytelmän juhlista:
  esimerkiksi kiinalaisesta uudesta vuodesta, pääsiäisestä ja paaston päätösjuhlasta (Eid al-Fitr)
 • Ekumeeniset mahdollisuudet ja ulkona pidettävät tapahtumat
 • Yhteiset pajat kestävä kehitys ja kulttuuriperintökasvatus huomioiden

 • Retriitit, hyvinvointipäivät varhaiskasvatuksen henkilöstölle
 • Osaamisen jakaminen, työpaikkavierailut, yhteiskehittäminen
 • Hyvän mielen olohuone vanhemmille
 • Yhteiskoulutukset ja tapahtumat
 • Liikkuminen ja ulkona oppiminen
Takaisin sivun alkuun