Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Onko millenniaalien sukupolvi haaste kirkolle vai kirkko millenniaaleille?

Julkaistu 19.01.2023

Millenniaalien kirkko -julkaisun kansikuva, jossa ihmishahmo rakennettu kuvakollaasista.

Tutkimusjulkaisu Millenniaalien kirkko – kulttuuriset muutokset ja kristillinen usko julkaistaan keskiviikkona 1.2.2023. Julkaisu koostuu laaja-alaisen kirjoittajajoukon tutkimusartikkeleista, joissa pohditaan sitä, mitä millenniaaleiksi ja postmillenniaaleiksi kutsutut nuoremmat sukupolvet ajattelevat kirkosta, katsomuksesta ja tärkeistä elämänarvoista. Artikkeleissa analysoidaan myös sitä, mihin millenniaalien sukupolvessa esiin tuleva sosiologinen murros haastaa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa.

Julkaisun ovat toimittaneet yliopistonlehtorit Sini Mikkola ja Suvi-Maria Saarelainen Itä-Suomen yliopistosta. Suurin osa julkaisun kirjoittajista on itse millenniaalisukupolven edustajia, eli he ovat syntyneet 1980–1990-luvulla.

Julkaisun taustalla on Kirkkohallituksen erillisprojekti, jossa on keskitytty syvemmin nuorempien sukupolvien ajatteluun ja arvoihin sekä siihen, mitä kirkossa tulisi muuttua, jotta kirkko voisi puhutella uusia sukupolvia.

Millainen on kirkko, joka jatkaa tehtäväänsä myös kulttuurisessa muutoksessa?

Millenniaalien kirkko – kulttuuriset muutokset ja kristillinen usko -julkaisussa pohditaan, onko kirkon mahdollista olla ihmisille merkityksellinen myös tulevaisuudessa: miten olla aidosti sellainen yhteisö, johon arvojen moninaisuus mahtuu samojen seinien sisäpuolelle?

Y- sekä Z-sukupolvet ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viimei­simmän nelivuotiskertomuksen (2016–2019) tulosten mukaan vähemmän uskonnollisia kuin heitä edeltävät sukupolvet. Uskonnottomuus, mutta enenevässä määrin myös avomielinen uskonnollinen etsijyys ovat nousussa erityisesti heidän keskuudessaan. Kristillinen vakaumus ei myöskään enää periydy heille kotikasvatuksen kautta samalla tavoin kuin edellisille sukupolville.

Kirjassa kuvataan, että tyypillistä nuoremmille sukupolville on yksilöllisyyden ja tasa-arvon merkityksen painottuminen. Millenniaalien arvoiksi näyttäisivät nousevan suvaitsevaisuus ja arvoliberaalius. Esille tulee myös se, miten keskeisinä ym­päristökysymykset sekä moninaiset ihmisoikeuskysymykset näkyvät millenniaalien arvomaailmassa. Siinä missä millenniaalit luottavat moniin muihin instituutioihin, luottamus kirkkoon on heikentynyt.

Sini Mikkola ja Suvi-Maria Saarelainen tunnistavat itsessään ihmetyksen siitä, että he ovat niitä ”haasteita” tai ”ongelmia”, joita varten kirkossa kaivataan erityisiä toimia ja uutta ajattelua.

”Ajattelemme, että puhe millenniaaleista haasteena vieraannuttaa entisestään suurta joukkoa ihmisiä, jotka jo valmiiksi tuntevat olevansa kirkon ulkokehällä syystä tai toisesta. Haastepuhe luo mielikuvia ”meistä” ja ”heistä”, sisä- ja ulkopuolisista. Se kyseenalaistaa paitsi ihmisten lähtökohtaista kuulumisen kokemusta, myös esittää heidät passiivisina toiminnan kohteina, joita kirkko – mitä se sitten tarkoittaakaan – yrittää erilaisin keinoin tavoitella. Tulevaisuuden toivo kirkossa tai kirkolle lienee siinä, että kyetään aidosti rakentamaan yhteisöä, johon ihminen voi tuntea kuuluvansa, ja jossa hän tulee hyväksytyksi omana itsenään”, Mikkola ja Saarelainen toteavat.

Tervetuloa mukaan kirjan julkistustilaisuuteen

Kirjan julkistustilaisuus pidetään 1.2.2023 klo 13–15 Kirkon talon Mikael-salissa (Eteläranta 8 Helsinki). Tilaisuutta voi seurata myös verkon välityksellä Kirkon YouTube-kanavallaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Tilaisuudessa ovat mukana johtava asiantuntija Jyri Komulainen sekä asiantuntija Katri Vappula Kirkkohallituksesta. Kirjaa esittelevät julkaisun toimittajat TT, dosentti Sini Mikkola ja dosentti Suvi-Maria Saarelainen. Tutkijoiden puheenvuoron käyttävät TT, tutkijatohtori Laura Kallatsa sekä YTM, TM, projektitutkija Marjukka Laiho. Kommenttipuheenvuoron pitää kirkkoherra Heikki Nenonen.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen viimeistään tiistaina 24.1. Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Julkaisu on luettavissa Kirkon julkaisut -sivustollaLinkki avautuu uudessa välilehdessä, josta sen voi jatkossa tilata myös painotuotteena.

Julkaisun teemoista tuotetaan myös Kirkko kiinni? -podcast-sarja, jossa etsitään 2020-luvun merkityksiä ja kysytään vaivaako evankelis-luterilaista kirkkoa postluterilainen stressisyndrooma. Podcastin juontaa toimittaja Marjo Kiljunen, ja siinä haastatellaan kirjan kirjoittajia. Podcastin ensimmäinen osa julkaistaan 30.1. ja se on kuunneltavissa esimerkiksi Spotifystä.

Lisätiedot:
Sini Mikkola, TT, dosentti, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 571 6596, sini.mikkola@uef.fi
Suvi-Maria Saarelainen, dosentti, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 467 6975
Jyri Komulainen, dosentti, johtava asiantuntija, Kirkon tutkimus ja koulutus, p. 040 1425 189, jyri.komulainen@evl.fi