Kansainvälinen lähetystyö ja diakonia

Kristittyinä ja kirkkona meillä on tehtävä välittää Jumalan armoa ja rakkautta sekä sanoin että teoin.

kuvakollaasi, jossa kynttilä, there is no planet b -teksti, nauravat kasvot, ja lipaskerääjiä.
Kuvat: Kirkon Ulkomaanapu, WCC, Kirkkopalvelut, Unsplash

Yhdessä tekemistä ja kumppanuutta

Kristittynä ja seurakuntana elämisessä on kyse sekä Jeesuksen antaman käskyn että hänen esimerkkinsä seuraamisesta. Jeesus sanoi: “Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.” (Joh. 20:21)

Olemme osa globaalia yhteisöä. Maailmassa eri kirkot ja kristilliset yhteisöt muodostavat verkoston, joka ulottuu käytännössä kaikkialle.

Siksi Suomen evankelis-luterilaisella kirkollakin on mahdollisuus osallistua maailmanlaajaan toimintaan kumppaniensa kanssa. Kirkolla ja sen seurakunnilla on yhteyksiä kumppanuuskirkkoihin ja kansainvälisiin verkostoihin sekä suoraan että välillisesti kristillisten järjestöjen kautta.

Järjestökumppaneiksi suositellaan niitä suomalaisia järjestöjä, joilla on perussopimus kirkon kanssa. Näitä ovat:

Kristinuskoon kuuluu hyvän jakaminen

Me voimme omalta osaltamme lievittää niiden ihmisten hätää ja puutetta, joilla ei ole yhtä paljon kuin meillä.

Käytännössä paikalliset ihmiset toteuttavat lähetystyötä. Suomen evankelis-luterilainen kirkko tukee heitä ja järjestöt auttavat asiantuntemuksellaan.  

Suomalaiset lähetys- ja avustustyöntekijät tukevat ja kouluttavat heitä ja ovat tekemässä oman ammattitaitonsa mukaisia töitä. Paikallisten toimijoiden kantokykyä ja taloutta tuetaan niin, että paikalliset ihmiset voisivat jatkaa samaa työtä itsenäisesti, jolloin työn tulokset ovat kestäviä.

Samalla meillä on mahdollisuus oppia uusia tapoja elää yhdessä kirkkona ja yhteisönä. Kyse on vastavuoroisuudesta. Yhdessä tekemällä saamme enemmän aikaan. 

”Yksikään kirkko ei ole niin köyhä, ettei sillä olisi jotain annettavaa toisille. Eikä yksikään kirkko ole niin rikas, ettei se voisi oppia muilta.”

– Piispa Josiah Kibira, 1925–1988, Tansanian evankelis-luterilainen kirkko


Sopimus yhteisistä pelisäännöistä

Kirkon kansainvälistä työtä tekevät järjestöt ovat kaikki sitoutuneet yhteiseen linjaukseen solmiessaan perussopimuksen kirkon kanssa. Linjauksen nimi on Yhteinen todistus.

Yhteinen todistus

Lähetys- ja kansainvälisen työn linjaus

Tutustu linjaukseen

Takaisin sivun alkuun