Hyppää sisältöön

Lähetystyön ja kansainvälisen avustustoiminnan tilastot

Näihin tilastoihin on koottu kirkon kanssa sopimuksen tehneiden, kansainvälistä työtä tekevien järjestöjen antamat tiedot seurakuntien ja yksityisten osoittamasta taloudellisesta tuesta.

Suositus seurakuntien talousarviomäärärahojen jakamisesta kirkon lähetysjärjestöille

Kirkon lähetystyön toimikunnan 2018 antama suositus seurakunnan talousarviomäärärahojen jakamisen perusteiksi. Suosituksessa keskeistä on, että talousarviomäärärahoja osoitetaan nimenomaan kirkon sopimusjärjestöille.

Kirkon kansainvälisen työn taloudellinen tukeminen on osa seurakunnan missionaarisuuden toteuttamista.

  • Kirkon ulkomaisen työn taloudellinen perusta on seurakuntien varassa.
  • Seurakunta voi kanavoida talousarviomäärärahojaan ulkomailla tapahtuvan työn toteuttamiseksi kirkon lähetysjärjestöjen sekä Kirkon Ulkomaanavun kautta.
  • Seurakunta päättää itsenäisesti sekä ne järjestöt, joiden kautta se haluaa toteuttaa kansainvälistä vastuutaan että niille jaettavat summat.

Tilastouudistus 2022

Tilastot uudistuvat keväällä 2022 varsin suuresti. Tässä uudistuksen pääkohdat:

  • Luovutaan seurakuntakohtaisesta tilastoinnista
  • Edelleen tulevat valtakunnalliset tiedot vapaaehtoisesta kannatuksesta sekä yksityisiltä että seurakunnilta, talousarvioavustuksista ja testamenteista
  • Lisäksi tuloista ilmoitetaan: valtionapu, kirkkohallituksen avustus, kansainvälinen rahoitus, sijoitustoiminnan sekä toiminnan kautta tulevat tuotot ja kulut
  • Näiden lisäksi: kansanopistotoiminta, elinkeinotoiminta, järjestön toiminta kotimaassa sekä Kirkkohallituksen antamat erillistehtävät (kuten raamatunkäännöstyö)

Uudistus on pitkä prosessin tulos. Siitä päätettiin Kirkon lähetystyön toimikunnassa lokakuussa 2021. Uudistuksesta ja sen perusteluista tarkemmin Kirkkomme Lähetyksessä.

Tilastojen koonti ilmestyy yleensä loppukeväästä, yleensä huhtikuun lopulla, kun järjestöt ovat saaneet valmiiksi oman kirjanpitonsa ja ilmoittaneet tukisummat Kirkon lähetystyön keskukselle.

Vanhempia tilastoja voi kysyä osoitteesta evl-klk@evl.fi.

Päivitetty