Hyppää sisältöön

Kasvuakatsomuksesta.fi sisältää ajankohtaista tietoa ja materiaalia katsomuskasvatuksen pedagogiseen kehittämistyöhön.

Kasvua katsomuksesta

  • edistää lasten oikeutta katsomukselliseen ajatteluun, katsoa ja ymmärtää maailmaa ainutkertaisella tavalla                                                                      
  • innostaa katsomuskasvatuksen pedagogiseen luovuuteen, kehittämiseen ja monialaiseen yhteistyöhön                                                                      
  • vaalii aineetonta ja aineellista kulttuuriperintöä sekä vahvistaa kulttuurisesti kestävää ja varhaiskasvatusta

Rakennetaan yhdessä kestävää ja vastuullista tulevaisuutta!
Kaikki sivuston materiaalit vapaasti käytettävissä. Kerro tekijä ja lähde.

Värikäs tausta, jossa teksti Kasvua - Framåt.