Hyppää sisältöön

Kasvuakatsomuksesta.fi sisältää ajankohtaista tietoa ja materiaalia katsomuskasvatuksen pedagogiseen kehittämistyöhön.

Kasvua katsomuksesta

  • edistää lasten oikeutta katsomukselliseen ajatteluun, katsoa ja ymmärtää maailmaa ainutkertaisella tavalla                                                                      
  • innostaa katsomuskasvatuksen pedagogiseen luovuuteen, kehittämiseen ja monialaiseen yhteistyöhön                                                                      
  • vaalii aineetonta ja aineellista kulttuuriperintöä sekä vahvistaa kulttuurisesti kestävää ja varhaiskasvatusta

Rakennetaan yhdessä kestävää ja vastuullista tulevaisuutta!
Kaikki sivuston materiaalit ovat vapaasti käytettävissä. 
 

Värikäs tausta, jossa teksti Kasvua - Framåt.