Ympäristöstä välittävä kirkko

Meillä kaikilla on vastuu ympäristöstä 

Tarvitsenko minä kaikkea, mitä haluan? Miten kirkko kantaa omaa vastuutaan ympäristöstä?

Tärkeä osa kristillistä uskoa on pyrkimys yksinkertaisen elämäntapaan ja kohtuuteen. Voisiko uskon kautta syntyvä omien valintojen pohdinta ja turhasta luopuminen olla vastavoima kulutuskulttuurille?

Me ihmiset olemme osa luontoa ja sen kiertokulkua. Kirkossa käytämme usein termiä luomakunta, ja sanomme, että meidän ihmisten tehtävä on viljellä ja varjella luomakuntaa. Luomakunta on verkosto, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Kirkon strategiassa luomakunnasta välittäminen on yksi kolmesta kirkon perustehtävän osasta. Siksi me kirkossa puhumme ja toimimme itse käytännön teoilla ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseksi. Ympäristövastuu ei meillä ole päälleliimattua, vaan osa omaa ydintehtäväämme.

Ympäristövastuuseen meitä rohkaisee ja siinä meille voimia antaa kristillinen usko. Kun toimimme, kuuntelemme herkällä korvalla asiantuntijoita, ja teemme yhteistyötä ympäristö- sekä ilmastotieteen tutkijoiden ja toimijoiden kanssa.

Ilmastonmuutos aiheuttaa valtavasti huolta ja ahdistusta, ja me haluamme auttaa näiden tunteiden käsittelyssä. Me haluamme myös rohkaista ja kannatella: ihmiskunnalla on toivoa, ja yhdessä voimme selvitä ilmastokriisistä.

Tunne oman elämän hallinnasta kasvattaa yksilöiden ja sitä kautta yhteiskunnan henkistä kestävyyttä vaikeiden tai mahdottomalta tuntuvien haasteiden edessä. Yksittäisen ihmisen ei kuitenkaan pitäisi syyllistyä maapallon kokoisten ongelmien edessä, ja sen takia rohkaisemme ihmisiä tekemään itselleen mahdollisia tekoja.

Omaa toimintaamme pyrimme määrätietoisesti muuttamaan ekologisesti kestävämmäksi: Tavoitteemme on, että kirkko on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Kohti kestävämpää kirkkoa

Seurakunnat ympäristöystävällisemmiksi

Kirkon energia- ja ilmastostrategian  tavoitteena on hiilineutraali kirkko vuoteen 2030 mennessä. Otamme huomioon ympäristölle ja ilmastolle koituvat seuraukset oman toimintamme kehittämisestä.

Työkalupakkiimme kuuluu Kirkon ympäristödiplomi, joka auttaa seurakuntaa suunnittelemaan ja kehittämään toimintaansa ympäristöystävälliseksi. Diplomiin liittyvässä arvioinnissa käydään läpi seurakunnan koko toiminta, muun muassa jätehuolto, kiinteistöt, hautausmaat, metsänhoito, jumalanpalvelukset ja ympäristökasvatus.

Vihreät riparit korostavat ympäristöystävällisyyttä

Rippikoulussa on tärkeää antaa tilaa nuorten ympäristötunteiden käsittelylle ja vahvistaa nuorten myönteistä luontosuhdetta. Kirkko haluaa tuoda ilmastoahdistuksen sijaan ilmastotoivon näkökulmaa. Meillä on yhdessä mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä maailmasta parempi paikka.

Vihreät riparit korostavat opetuksessa ja käytännön toteutuksessa ympäristöystävällisyyttä. Vihreiden ripareiden päätavoite on vahvistaa kristillistä ympäristökasvatusta, ekoteologiaa ja kestävää elämäntapaa rippikoulussa ja isostoiminnassa.

Parhaimmillaan vihreät riparit ovat luonteva osa rippikoulun kokonaisuutta. Yksi rippikoulusuunnitelman tavoitteista kuuluu: “Nuoret kantavat vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta” Kyse ei siis ole erillisestä teemarippikoulusta, vaan kokonaisvaltaisesta ajattelumallista, jolla rippikoululaisia ja isosia rohkaistaan kestävään elämäntapaan luomakuntaa kunnioitaen. Kyse on syvimmiltään Jumalan luoman maailman viljelemisestä ja varjelemisesta, jossa meillä on omaa roolimme niin yksilöinä kuin yhteisöinäkin. Kaikki riparit voivat olla vihreitä ripareita.

Ekopaasto on arjen tekoja – osallistu seitsemän viikon muutoshaasteeseen!

Ekopaasto-kampanjaan osallistumalla voit pohtia omia kulutustottumuksiasi. Kampanja järjestetään vuosittain paastonaikana ennen pääsiäistä. Kampanjassa teemme yhteistyötä tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Monivuotisia kumppaneitamme Ekopaastossa ovat Suomen ympäristökeskus (Syke) ja Marttaliitto.

Kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus

Kirkko on laatinut Ilmasto-ohjelman, joka antaa teologisia lähtökohtia ja käytännön suosituksia ilmastotalkoisiin. Ilmasto-ohjelman keskeisiä lähtökohtia ovat kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus.  Kiitollisuus ja ilo elämän ja luodun ihmeistä herättää kunnioituksen tunteen. Se auttaa pyrkimyksessä etsiä omaa, kohtuullista paikkaa luomakunnassa. Ohjelman mukaan kristinusko on vastavoima kulutuskulttuurille, ja kirkon tulee arvioida oman toimintansa ilmastovaikutuksia.

Kristillisen käsityksen mukaan ihmisen tehtävä on viljellä ja erityisesti varjella luomakuntaa. Luomakunta on osa Jumalan luomistyötä ja siksi pyhä.

Tutustu syvemmin kirkon ympäristötoimintaan ja -tapahtumiin evl.fi/plus-sivustolla.

Kestävä kehitys kirkossa

Lue myös

Kirkko on aktiivinen toimija yhteiskunnassa

Kirkko luo toiminnallaan turvaa, toivoa ja luottamusta suomalaisten arkeen.

Aktiivinen toimija

Takaisin sivun alkuun