Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on lapsen eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Sen tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista.

  • Lapsen ensisijainen kasvatusvastuu on vanhemmilla, jotka valitsevat perheelle parhaiten sopivat varhaiskasvatuspalvelut. 
  • Kirkon tarjoama varhaiskasvatus tukee yhteiskunnan varhaiskasvatuksen tavoin lapsen kotikasvatusta.
  • Varhaiskasvatuksessa on olennaista lasten, varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä vanhempien vuorovaikutus ja yhteistyö.

Kirkon varhaiskasvatus (lapsi- ja perhetyö) tukee kodin kristillistä kasvatusta ja lapsen kokonaisvaltaista kasvua kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti. Toiminnan lähtökohtana on yhteistyö perheiden kanssa kasteessa saadun yhteisen opetus- ja kasvatustehtävän mukaisesti. Polku-toimintamalli Linkki avautuu uudessa välilehdessätarjoaa tukea sekä materiaalia toiminnan jäsentämiseen ja kehittämiseen. 

Kirkolla ei ole omaa varhaispedagogiikkaa, vaan toiminnassa sitoudutaan yleisiin pedagogisiin periaatteisiin. Varhaiskasvatussuunitelman perusteet -asiakirja velvoittaa seurakuntaa yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Kirkon omassa toiminnassa suositellaan vasuperusteiden toteuttamista ja sen periaatteiden noudattamista toiminnan omaleimaisuus huomioiden. 

Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä laajan lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa, jossa ovat osallisina sosiaali-, terveys- ja opetustoimi sekä erilaiset lapsi- ja perhetyötä tekevät järjestöt ja yhteisöt varhaiskasvatuspalveluineen. 

Tässä yhteistyössä kirkko on mukana tarjoamalla varhaiskasvatusta sekä tukemalla yhteiskunnan varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta.

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Varhaiskasvatus, katsomuskasvatus ja kuntayhteistyö

Päivitetty