Varhaiskasvatus

Kirkon varhaiskasvatus (lapsi- ja perhetyö) tukee kodin kristillistä kasvatusta ja lapsen turvallista kokonaiskehitystä. Toiminnan lähtökohtana on kumppanuus ja yhteistyö perheiden kanssa kasteessa saadun yhteisen opetus- ja kasvatustehtävän mukaisesti.

$main-image.alt-text.getData()
Kirkon varhaiskasvatuksen perusteet:
  1. Jeesuksen asettama kastekäsky: Jeesus sanoo: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28: 18-20)
  2. Kirkkolain velvoite seurakunnille; niiden tulee pitää huolta kaikenikäisten kristillisestä kasvatuksesta

Varhaiskasvatus on lapsen eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Sen tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista.

Lapsen ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu on vanhemmilla, jotka valitsevat perheelle parhaiten sopivat varhaiskasvatuspalvelut.

Yhteiskunnan ja kirkon tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut tukevat lapsen kotikasvatusta. Varhaiskasvatuksessa on olennaista lasten, varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä vanhempien vuorovaikutus ja kasvatuksellinen kumppanuus.

Yhteiskunnan järjestämä ja valvoma varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta (educare). Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä laajan lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa, jossa ovat osallisina sosiaali-, terveys- ja opetustoimi sekä erilaiset lapsi- ja perhetyötä tekevät järjestöt ja yhteisöt varhaiskasvatuspalveluineen.

Tässä yhteistyössä kirkko on mukana avointen varhaiskasvatuspalveluiden järjestäjänä sekä tukemalla yhteiskunnan varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta.

Lisätietoja varhaiskasvatuksesta: Raija Ojell, raija.ojell(at)evl.fi

Vasu kirkossa

$main-image.alt-text.getData()
vasukirkossa.fi

Leikkipäivä.fi

$main-image.alt-text.getData()
Leikkipäivä.fi
www.leikkipäivä.fi
Päivitetty