Hyppää sisältöön

Reseptio-lehti

Reseptio on Kirkon ulkoasiain osaston teologisten asiain tiedotuslehti, jossa käsitellään ekumenian ja teologian ajankohtaisia teemoja.

Lehti on ilmestynyt vuodesta 1992 alkaen ja vuosittain ilmestyy kaksi numeroa. Julkaistuja lehtiä voi tiedustella Teologisten asiain yksiköstä.

 

Reseptio-lehdet 2010-2019

 • Reseptio 2/2019 Tämän numeron teemoina ovat Venäjän ortodoksinen kirkko, itäisen Euroopan luterilaiset kirkot sekä erityisenä teemana viime vuosina puhuttanut uskonnon ja politiikan suhde. Suurin osa kirjoittajista kuuluu Itä-Euroopan työryhmään, joka seuraa kirkkojen ja erityisesti Venäjän ortodoksisen kirkon sekä alueen luterilaisten kirkkojen kehitystä.
 • Reseptio 1/2019 Tässä numerossa teemana on rauha, luterilais-katoliset suhteet ja yhteinen todistus. Mukana on satoa Kirkkojen maailmanneuvoston 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestetystä ekumeenisesta iltapäivästä rauhan teemalla sekä esitteleviä ja arvioivia puheenvuoroja luterilais-katolisen asiakirjan Kasvavaa yhteyttä. Julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta vastaanottoprosessiin liittyen. Lisäksi mukana on aineistoa mm. teologisesta dialogista baptistien kanssa aiheesta "kaste, ehtoollinen ja yhteinen todistus".
 • Reseptio 2/2018 Tämän numeron teemoina ovat erilaiset kastekäsitykset ja kristillinen yhteys sekä Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon oppikeskusteluja arvioineen seminaarin anti. Numerossa on myös poimintoja luterilaista ja kristillistä antisemitismiä käsitelleestä seminaarista sekä kuulumisia kolmen uskonnon kohtaamisista.
 • Reseptio 1/2018 Tämän numeron teemana on Raamattu, lähetys ja kommuunio. Aiheita lähestytään mm. ekumeenisen teologian päivän esitelmien sekä viime vuoden keskeisintä ekumeenisen teologian asiakirjaa, luterilais-katolista dialogidokumenttia Kasvavaa yhteyttä. Julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta käsitelleen Centro Pro Unionen seminaarin alustusten pohjalta.
 • Reseptio 2/2017 Tässä numerossa teemana on Reformaatio 500v. merkkivuosi. Keskeisiä aiheita ovat reformaation ja nykyisen luterilaisuuden haasteet, luterilais-ortodoksiset suhteet sekä luterilaisten ja vapaiden suuntien, etenkin luterilais-helluntailaiset, suhteet.
 • Reseptio 1/2017 Tämän numeron teemoina ovat suhteet anglikaanisiin, katolisiin ja ortodokseihin. Mukana on mm. satoa Porvoon kirkkoyhteisön 20-vuotisjuhlaseminaarista, aineistoa teemasta "Kohti julistusta kirkosta, eukaristiasta ja virasta" sekä katsaus suomalais-venäläisen ortodoksidialogin alkuvaiheisiin.
 • Reseptio 2/2016 Tämän numeron aiheina ovat mm. kolmen uskonnon välinen dialogi, suomalais-ugrilainen teologikokous Petroskoissa sekä Suomen ortodoksien ja luterilaisten teologisen dialogin arviointi.
 • Reseptio 1/2016 Tämä numeron pääteemana ovat kirkkomme suhteet niin Suomen kuin Venäjänkin ortodoksisiin kirkkoihin. Mukana on myös mm. satoa seminaarista Lutherin suhteesta juutalaisuuteen ja islamiin.
 • Reseptio 2/2015 Tässä numerossa teemana on kirkon virka, ykseys ja missio. Ekumenian ajankohtaisten kuulumisten lisäksi julkaisussa ovat esillä myös kumppanikirkkosuhteet.
 • Reseptio 1/2015 Tämän numeron aiheina ovat mm. piispan virka ja kirkon ykseys sekä auktoriteetti kirkossa. Lisäksi mukana on kirjoituksia ajankohtaisista ekumeniaan liittyvistä teemoista.
 • Reseptio 2/2014 Tässä numerossa käsitellään mm. reformaation merkitystä tämän päivän elämässä sekä kansankirkkoa teologisena ja käytännöllisenä kysymyksenä.
 • Reseptio 1/2014 Tämä numero käsittelee mm. Reformaation 500-vuotismerkkivuotta 2017 ja luterilaista tunnustusta sekä Kirkkojen maailmanneuvoston 10. yleiskokousta Busanissa
 • Reseptio 2/2013 Tämä numero käsittelee mm. kolmen uskonnon teologista dialogia, uskontojenvälistä yhteistyötä sekä Kirkkojen maailmanneuvoston uusia ekumeenisia perusdokumentteja.
 • Reseptio 1/2013 Tämän numeron teemoina ovat mm. Kirkot ja (post)sekulaari Eurooppa, Suomen evankelis-luterilaisen ja Suomen ortodoksisen kirkon väliset 11. teologiset neuvottelut Järvenpäässä sekä luterilais-helluntailainen dialogi.
 • Reseptio 2/2012 Tämä numero käsittelee mm. luterilais-katolista ekumeniaa nykypäivänä, arkkipiispa Vikströmin ekumeenista perintöä ja luterilais-baptistisia suhteita.
 • Reseptio 1/2012 Tässä numerossa on keskusteluja Venäjän ortodoksisen kirkon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 15. oppineuvotteluista Hollolassa. Pääkirjoituksena on Tomi Karttusen Katse kirkon elämään Suomessa ja Venäjälllä v. 2011.
 • Reseptio 2/2011 Tämä numero sisältää emeritus arkkipiispa John Vikströmin puhekokoelman The Same Church in All Directions – Lutheran Identity and Ecumenism.
 • Reseptio 1/2011 Tässä numerossa eritellään luterilaiseen tunnustukseen ja teologiaan elimellisesti kuuluvan ekumeenisen pohjavirran lähtökohtia sekä esitellään ja dokumentoidaan käytännön toteutusta.
 • Reseptio 2/2010 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustajat esittelevät persoonallisesti pohtien Luterilaisen maailmanliiton (LML) yleiskokouksen antia. Kokous pidettiin Stuttgartissa 20.–27.7.2010 teemalla "Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme".
 • Reseptio 1/2010 Numero sisältää asiakirjoja viime vuonna järjestetyistä luterilais-anglikaaniseen ekumeniaan ja Porvoon kirkkoyhteisön toimintaan liittyvistä kokouksista ja konferensseista.
johtava asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty