Hyppää sisältöön

Kasvatus

Kirkkomme kasvatus on kaikenikäisten kokonaisvaltaisen kasvun mahdollistamista ja sen tukemista. Se on yhdessä tekemistä, olemista ja ihmettelyä.

Kasvatus

Kasvatus on yhteisöllistä toimintaa, jonka päämääränä on hyvä elämä. Kirkon kasvatuksessa luodaan mahdollisuuksia turvalliselle ja tasapainoiselle kasvulle.

Kokonaisvaltaisen kasvun mahdollistaminen lähtee siitä, että ihmisen ruumiillisuus (fyysisyys), henkisyys (psyykkisyys) ja hengellisyys (spiritualiteetti), yhtä hyvin kuin hänen emotionaalisuutensa, sosiaalisuutensa ja esteettisyytensä, ovat samanarvoisia ihmisyyden ulottuvuuksia. Hyvä elämä on näiden ulottuvuuksien tasapainoa, ja siihen kuuluu myös vastuumme luomakunnasta ja elinkelpoisesta maailmasta tulevaisuuden lapsille ja nuorille.

Lapsuus ja nuoruus ovat nopean kasvun aikoja, toisaalta ihminen kasvaa ja oppii läpi elämänsä. Jokainen saa kasvaa omana itsenään myös aikuisuudessa.

 

Jumalanpalvelus ja kasvatus -yksikön tavoitteena on edistää kaikenikäisten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia, tukea monimuotoista hengellistä elämää sekä vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen kirkon arvoista käsin.   

Tähän liittyen yksikön tehtävänä on tukea ja edistää kirkon jumalanpalveluselämää, kirkollisia toimituksia ja musiikkitoimintaa sekä lasten, nuorten, perheiden ja parisuhteiden parissa tehtävää työtä yhdessä seurakuntien, hiippakuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.   

Tehtäväalueisiinsa liittyen yksikkö hoitaa yhteyksiä valtiovaltaan ja muihin yhteiskunnallisiin ja kirkollisiin tahoihin, kirkkoihin ja alan kansainvälisiin järjestöihin.

 


Kasvua kaiken ikää - Kirkko lasten, nuorten ja perheiden parissa

Seuraa meitä Twitterissä

Poiminnot

Ota yhteyttä

johtaja
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
projektityöntekijä
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Varhaiskasvatus, katsomuskasvatus ja kuntayhteistyö

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Parisuhde- ja perheasiat

Tapahtumat