Hyppää sisältöön

Rippikoulun suunnittelu ja toteutus

Tehdään yhdessä. Rippikoulun suunnittelussa ja toteutuksessa tärkeää on opettajien yhteistyö, puhutaan myös tiimityöstä. Mukana ovat papit, nuorisotyönohjaajat, kanttorit, lapsi- ja diakoniatyöntekijät sekä lähetyssihteerit. Rippikoulu ei ole erillinen saareke vaan seurakunnan "yhteinen juttu".

Suunnitteluun on syytä ottaa mukaan myös isoset, nuorten vanhemmat ja nuoret itse. Isosilla on paljon hyviä ideoita ja vanhemmilla enemmän sanottavaa kuin seurakunnassa on totuttu kysymään.

Suunnitellessasi rippikoulun vanhempainiltaa voit työntekijänä tehdä kokeen: kysyt suoraan vanhemmilta, mitä heidän mielestään rippikoulussa tänä päivänä kannattaisi opettaa. Saatat yllättyä...

Rippikoulun suunnittelussa on kolme tasoa: rippikoulun paikallissuunnitelma (on puhuttu myös kolmevuotisesta runkosuunnitelmasta), vuosisuunnitelma ja yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat.

Rippikoulun keskeinen lähtökohta on nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. Sisällöllisen perusrakenteen rippikoululle antaa Katekismus.

Suuri Ihme -Rippikoulusuunnitelma 2017 lähestyy rippikoulua kokonaisvaltaisesti toiminta-ajatuksen ja kuuden tavoitteen kautta. Keskeisenä näkökulmana on, että nuoret tulevat kuulluiksi, ovat osallisia ja saavat vaikuttaa omaan rippikouluunsa.

Nuoren omasta elämäntilanteesta nousee sekä yhtymäkohtia että haasteita kristillisen uskon tarkasteluun ja pohtimiseen. Nuoren elämänkysymykset saatetaan rippikoulun aikana vuoropuheluun kirkon uskonsisällön kanssa. Rukouksessa nuori kohtaa uskon todellisuuden tässä ja nyt. Asiat, joita rippikoulun aikana käsitellään, eletään todeksi rukouksessa ja yhteisessä jumalanpalveluksessa.

Paikallisuus saa näkyä

Rippikoulun perusrakenne on suunniteltu joustavaksi ja muunneltavaksi. Se antaa tilaa paikalliselle suunnittelulle, ja myös edellyttää sitä.

Paikallistasolle jää vastuu siitä, miten rippikoulu käytännössä toteutuu n. 80 tunnin kokonaisuutena, joka pitää sisällään rippikoulun teemapäivät, osallistumisen jumalanpalveluksiin, nuorisotoimintaan, intensiivijakson ja konfirmaation.

Ohjaajien henkilökohtaiset taidot, ohjaajatiimin yhteiset valmiudet, nuorten yksilölliset ominaisuudet, rippikouluryhmän luonne ja rippikoulun oppimisympäristö kokonaisuudessaan vaikuttavat toteutukseen.

Päivitetty