Rippikoulujen itsearviointi

Tervehdys rippikoulujen työntekijät! Osana uuttaa rippikoulusuunnitelmaa otetaan käyttöön valtakunnallinen nuorten mobiili-itsearviointilomake. Nuorten itsearviointilomake tulee osaksi kaikkien rippikoulujen arviointia vuodesta 2019 eteenpäin.

Vuonna 2018 nuorten itsearviointilomakkeeseen vastasi lähes 7000 nuorta. Lomakkeen kysymykset on laadittu uuden rippikoulusuunnitelman tavoitteista käsin yhdessä tutkijoiden ja työntekijöiden kanssa. Vastaukset antavat yhdenlaisen peilin rippikoulun arviointiin seurakunnassa.

Lomakkeella on väittämiä, joita arvioidaan asteikolla 1-7 (1=täysin eri mieltä ja 7 täysin samaa mieltä). Kysymykset on tehty yhdessä tutkijoiden ja rippikoulun työntekijöiden kanssa. Ohjeistuksessa on tärkeää kertoa nuorille ja heidän huoltajilleen, että kyselyn tuloksia hyödynnetään rippikoulun valtakunnallisessa ja paikallisessa kehittämisessä. Kyselyyn vastataan kuitenkin nimettömästi, jolloin tietosuoja säilyy.

Kyselyn tekijä on kirkon kasvatus ja perheasiat -yksikkö. Itsearviointilomakkeen täyttöön kannattaa varata yhteinen aika, jolloin kaikki käyvät vastaamassa lomakkeen väittämiin. Ryhmät ovat kahtena edellisenä vuotena vastannut kyselyyn pääsääntöisesti joko intensiivijakson viimeisenä päivänä tai konfirmaatioharjoitusten yhteydessä. 

Lomakkeen käyttö on varsin helppoa ja toimii siis mobiililaitteilla. Jakakaa alla oleva linkki nuorille ja pyytäkää heitä vastaamaan väittämiin. Lomake on auki syyskuun 2019 loppuun asti.

> Avaa lomake osoitteella urly.fi/18Y0

HUOM!!! Mikäli lyhytosoite ei toimi käyttäkää suoraan lomakkeen pitkää linkkiä https://response.questback.com/kirkontutkimuskeskus/rippikoulukysely2019

Valtakunnalliset tulokset ja seurakuntakohtaiset tulokset kootaan kirkon yhteiseen tietokantaan uuden Sakastin rippikouluosioon. Sakastin rippikouluosioon tulee linkki, jonka kautta löytyvät kaikki itsearviointi koosteet. Ohjeet tulevat myös Sakastin sivuille. Kirkon yhteisessä tietokannassa vastaukset päivittyvät kahden viikon välein, jolloin seurakunnat saavat mahdollisimman reaaliaikaista tietoa oman seurakuntansa vastauksista. 

Mikäli seurakuntanne haluaa ryhmäkohtaisen palautteen vastauksista, lisätkää halutessanne ryhmien nimet tälle lomakkeelle hiihtolomarippikoulujen osalta 10.2. mennessä ja kesän osalta viikkoon 20 mennessä, niin seurakuntanne kohdalle tulee kyselyä täytettäessä listaus myös rippikouluryhmistä. Tuolle samalla lomakkeelle, jolla ilmoitetaan rippikouluryhmien nimet, on myös mahdollista lisätä seurakuntakohtaisia kysymyksiä. Järjestelmästä johtuen mahdollisten lisäkysymysten tulee olla vaihtoehtokysymyksiä.

Jos teillä on mitä tahansa kysyttävää, soittakaa tai laittakaa viestiä:

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty