Esirukouksia jumalanpalveluksiin

Kolmas pilari - esirukouskirja

Tämän aineiston esirukouksia voi käyttää jumalanpalveluksessa sellaisenaan. Ne voivat myös antaa virikkeitä ja toimintaideoita, kun esirukousta kootaan seurakunnassa. Esirukoukset on ryhmitelty ja otsikoitu kirkkovuoden pyhien mukaan.

Päivitetty