Tietoa Kirkon tutkimuksesta

Meistä on moneksi!

Kirkon tutkimustoiminnan tehtävänä on toteuttaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeellista kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimusta.

Hallinto

Kirkon tutkimus ja koulutus on Kirkkohallituksen kansliapäällikön alaisuudessa toimiva erillisyksikkö, jonka toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Järvenpäässä.

Johtajan lisäksi tutkimuspuolella työskentelee kolme tutkijaa, tutkimuskoordinaattori, tilastoasiantuntija, tutkimussihteeri sekä toimistosihteeri.

Tutkimuksen ja koulutuksen toimintaa tukee kirkkohallituksen täysistunnon valitsema neuvottelukunta.

Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen neuvottelukunta 22.2.2022–31.5.2024

Professori, dosentti Björn Vikström (puheenjohtaja)
Kirkkoherra Tuomas Hynynen
Koulutuspäällikkö Leena Jokinen
Tutkija Raili Keränen-Pantsu
Hiippakuntasihteeri Mirva Kuikka
Pastori, toiminnanjohtaja Kati Pirttimaa
Professori emerita Arja Ropo
Professori, dosentti Arto O. Salonen
Hiippakuntadekaani Terhi Törmä
Yliopettaja Olli Vesterinen

Historia

tutkimusosasto 1978

Tutkimustoiminta alkoi Kirkon tutkimuslaitoksen nimellä vuonna 1969.

Vuoden 1994 hallinnonuudistuksessa Kirkon tutkimuskeskuksesta tuli Kirkkohallituksen erillisyksikkö. Se sijaitsi perustamisestaan lähtien Tampereella vuoden 2021 syyskuun loppuun asti, jolloin yksikkö muutti Kirkon taloon Helsinkiin. Vuoden 2022 alusta tutkimustoiminta on osa Kirkon tutkimus ja koulutus-yksikköä.

Kirkon tutkimuslaitos aloitti toimintansa 1.3.1969. Laajennettu piispainkokous hyväksyi tutkimuslaitoksen ohjesäännön. Laitoksen perustehtäväksi tuli “suorittaa kirkon päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeellista ja hyödyllistä kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnassa vaikuttavien erilaisten virtausten tutkimista”.

Oman tutkimuksen ohessa sen tulisi koota tieto vastaavista muualla tehdyistä tutkimuksista, pitää yhteyttä sen tutkimusalaa sivuaviin korkeakouluihin, laitoksiin ja tutkijoihin sekä tukea kirkon kannalta tärkeää tutkimusta. Laitos sai tehtäväksi myös laatia kirkolle tärkeitä selvityksiä ja katsauksia, auttaa kirkon toiminnan kehittämisessä ja harjoittaa tutkimustuloksiinsa perustuvaa julkaisutoimintaa.

Vuonna 1984 nimi muutettiin Kirkon tutkimuskeskukseksi. Vuoden 1994 hallinnonuudistuksessa siitä tuli Kirkkohallituksen kansliapäällikön alaisuudessa toimiva erillisyksikkö, jonka toimintaa ohjaamaan asetettiin toimikunta (nyk. neuvottelukunta). Vuonna 2021 kirkolliskokous päätti Kirkon tutkimuskeskuksen ja Kirkon koulutuskeskuksen yhdistämisestä Kirkon tutkimus ja koulutus -erillisyksiköksi, joka aloitti toimintansa vuoden 2022 alusta.

1958

Kirkolliskokouksessa tehtiin aloite yhteiskunnallisten muutosten tutkimisesta. Kirkolliskokous asetti komitean tutkimaan “yhteiskunnassamme tapahtuneitten nopeitten muutosten vaikutuksia kirkon toiminnan edellytyksiin sekä tekemään tarpeellisia ehdotuksia toimenpiteistä”. Komitean puheenjohtajaksi valittiin professori Heikki Waris.

1962

Wariksen komitean mietintö esiteltiin pappeinkokouksissa.

1963

Em. mietintöä pidettiin kirkolliskokouksen tärkeimpänä asiakirjana ja tutkimuslaitoksen perustamista sen mielenkiintoisimpana ja kauaskantoisimpana yksityiskohtana. Asetettiin neuvottelukunta hahmottelemaan tutkimuslaitoksen rakennetta ja tehtäviä sekä aloittamaan rajoitetusti itse toiminta. Neuvottelukunnan jäseniksi valittiin piispa Martti Simojoki, professori Erkki Kansanaho ja professori Heikki Waris.

1965

Kotimaa-lehden palstoilla keskusteltiin vilkkaasti tutkimuslaitoksen tehtävästä. Laitoksen perustamista kiirehdittiin.

1966

Syyskuun alusta lähtien teol. tri Paavo Kortekangas toimi 2,5 vuotta päätoimisena tutkijana toimipaikkanaan Tampere.

1968

Neuvottelukunnan ehdotus valmistui ja esiteltiin kirkolliskokouksessa. Eniten kokousväen mielipiteet erosivat keskusteltaessa tutkimuskeskuksen sijaintipaikasta. Neuvottelukunnan ehdottamat vaihtoehdot olivat Helsinki, Turku ja Tampere. Kirkolliskokous antoi laajennetun piispainkokouksen tehtäväksi laitoksen perustamisen ja sijaintipaikan valinnan.

1969

Tutkimuslaitos perustettiin 1.3.1969 Tampereelle.

1984

Vuoden alusta nimi muutettiin tutkimuslaitoksesta tutkimuskeskukseksi.

1994

Vuoden alusta tutkimuskeskuksesta tuli kirkkohallituksen ns. erillisyksikkö, joka toimii kansliapäällikön alaisuudessa erityisen toimikunnan ohjaamana. Toimikunnan puheenjohtajan ja kuusi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen valitsee kirkkohallituksen täysistunto. Hallintomallin muutoksessa ei kajottu keskuksen perustarkoitukseen ja tehtäviin. Muutos kevensi hallintoa ja nopeutti päätöksentekoa.

2004

Tampereen seurakuntayhtymä luopui virastotalostaan Satakunnankadulla ja muutti uusiin toimitiloihin. Tässä yhteydessä seurakuntayhtymä irtisanoi pitkäaikaisen vuokrasopimuksen ja tutkimuskeskus muutti Hammareninkatu 7:ään. Vuokraisännäksi tuli Pispalan rukoushuoneyhdistys ry.

2009

Tutkimuskeskus juhli 40-vuotista taivaltaan järjestämällä juhlaseminaarin Tampereelle 5.–6.3.

2016

Elokuun alusta tutkimuskeskuksen toimintaa ohjaa neuvottelukunta. Jäsenten valinnan tekee edelleen kirkkohallituksen täysistunto.

2019

Tutkimuskeskus juhli 50-vuotista taivaltaan järjestämällä juhlaseminaarin Tampereella 13.3. Seminaarin teemana oli tutkimus kirkon tukena.

Tutkimuskeskuksen yhdistymistä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa ja siirtymistä Helsinkiin Kirkon taloon alettiin valmistella Kirkkohallituksessa.

2021

Kirkkohallituksen virastokollegio päätti tutkimuskeskuksen Tampereen tilojen irtisanomisesta maaliskuussa. Tampereen-toimisto suljettiin 30.9.2021.

Elokuulle siirretyssä kirkolliskokouksessa hyväksyttiin Kirkkohallituksen ohjesäännön muutos, jonka myötä tuli mahdolliseksi tehdä päätös tutkimuskeskuksen ja koulutuskeskuksen yhdistymisestä Kirkon tutkimus ja koulutus -erillisyksiköksi.

2022

Kirkon tutkimus ja koulutus aloitti toimintansa 1.1.2022.

Tutkimuskeskuksen johtajat

 • TT Paavo Kortekangas 1969–1970
 • YTT Seppo Randell 1971
 • TT Jouko Sihvo 1971–1978
 • TT Heikki Mäkeläinen 1978–1982
 • Dos. Harri Heino 1982–1999
 • TM Kari Salonen 1999–2001
 • Dos. Kimmo Kääriäinen 2001–2010
 • TT Harri Palmu 2010–2012
 • TT, YTT Hanna Salomäki 2012–2014
 • FT Kimmo Ketola 2014–2017
 • YTT, vs. Veli-Matti Salminen 2021–2022
 • TT, YTT Hanna Salomäki 2017–2021, 2022–

Yhteystiedot

Kirkon tutkimus ja koulutus

Eteläranta 8, PL 210
00131 Helsinki
ktk(at)evl.fi
p. 09 180 21 (vaihde)

Ota yhteyttä
Takaisin sivun alkuun