Kirjaamo ja arkisto

Kirkkohallituksen kirjaamo rekisteröi kaikki kirkon keskushallinnon eri toimielimissä vireille tulevat asiat. Asiakirjapyynnöt voi osoittaa kirjaamoon.

  • Kirkkohallituksessa on käytössä Domus-asianhallintajärjestelmä, jossa vireille tulleet asiat ja päätöksenteko säilytetään sähköisessä muodossa.
     
  • Asiointi kirjaamossa ja arkistossa

Kirjaamoon toivotaan ensisijaisesti asiakirjat sähköpostitse. Asiakirjat voi toimittaa myös kirjepostitse, telekopiona tai lähettää Domus-järjestelmän kautta. Tiedostot toivotaan PDF-muodossa. Tutkijoiden asiakirjapyynnöt osoitetaan kirjaamoon.

Käyntiosoite: Eteläranta 8, Helsinki
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Aukioloaika: Arkipäivisin 8.30-16.15
Sähköposti: kirkkohallitus(at)evl.fi
Puhelin: (09) 1802 222
Faksi: (09) 1802 350

Päivitetty