Yhteistyö perheiden kanssa

Kirkon varhaiskasvatuksessa pidetään tärkeänä lapsen kiinteää suhdetta vanhempiinsa ja muihin läheisiinsä. Siksi toiminnan lähtökohtana on yhteistyö perheiden kanssa. Näin toteutetaan kasteessa saatua yhteistä opetus- ja kasvatustehtävää.

Minäkö perhetyön tekijä

Suuntaviivoja perhelähtöisen työotteen vahvistamiseen seurakunnassa

Käytännössä yhteistyö toteutuu

  • keskusteluina
  • kohtaamisina
  • perheitä tai vanhempia kokoavassa toiminnassa
  • jumalanpalveluselämässä
  • kirkollisissa toimituksissa
  • erityisenä tukena lapselle tai perheelle esim. diakoniatyön ja perheneuvonnan piirissä

Yhdessä perheen kanssa jaetaan ja pohditaan muun muassa tietoa ja ymmärrystä lapsesta, arvoja, kasvatustapoja ja -sisältöjä, perheen elämän ja kristillisen kasvatuksen kysymyksiä.

Yhteistyössä lapsen vanhemmat ja työntekijät ovat tasavertaisia, mutta erilaisia lapsen tuntijoita. Lapselle läheisten aikuisten toimiva yhteistyösuhde kannattelee lapsen elämistä kotona ja seurakunnassa.

Seurakunnan varhaiskasvatuksessa tehdään paljon yhteistyötä myös paikkakunnan muiden varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa.

Päivitetty