Turvallinen seurakunta

Seurakunnan toiminnan lähtökohtana on huolehtia seurakunnan toimintaan osallistuvien sekä seurakuntien työntekijöiden turvallisuudesta kaikissa tilanteissa.

Turvallinen seurakunta

Uusi Turvallinen seurakunta -ohjeistus

Uudessa Turvallinen seurakunta -ohjeistuksessa turvallisuus ymmärretään leiri- ja retkitoimintaa laajempana kokonaisuutena ja siinä huomioidaan fyysinen, henkinen, hengellinen, sosiaalinen, emotionaalinen ja seksuaalinen turvallisuus.

Asiakirjan on kirjoittanut ja toimittanut Kirkon kasvatus ja perheasiat -yksikön asiantuntija Heli Pruuki yhteistyössä kirkon asiantuntijoiden sekä yhteiskunnan turvallisuusasiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja: Kirkon kasvatus ja perheasiat -yksikön johtaja Jarmo Kokkonen, jarmo.kokkonen(at)evl.fi, p. 050 594 1316

Päivitetty