Hyppää sisältöön

Partio

Kirkon ja partion yhteistyö Suomessa on kestänyt yhtä pitkään kuin partioliike on ollut maassamme, siis jo yli 110 vuotta.

Partio on osa kirkon kasvatustyötä

Partioliikkeitä ohjaa  maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja, jossa ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa Jumalaan, muihin ihmisiin ja omaan itseen. (Duty to God, Duty to others and Duty to self) 

Arvopohjastaan ja toimintatavoistaan johtuen partio soveltuu hyvin seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön yhdeksi toimintamuodoksi. 

Seurakuntien partiotyön tilastointi uusiutuu

Seurakuntien partiotyön tilastot on nyt mahdollista saada suoraan Suomen Partiolaiset ry:n Kuksa-järjestelmän kautta. Lue lisää

Kirkon ja partion yhteistyösopimus on uusittu

Suomen Partiolaisten peruskirja uudistettiin marraskuussa 2020, ja sen myötä myös partion ja kirkon välistä yhteistyösopimusta uudistettiin vastaamaan uutta peruskirjaa.  Uusi yhteistyösopimus astui voimaan 23.1.2021. Lue lisää

Finnjamboree Kajo 2022

Seuraavan Suomen suurleirin, Kajo 2022, suunnittelu etenee. Kajolle on tulossa monia kiinnostavia, sepoille soveltuvia pestejä sekä alaleireihin kuin ohjelmalaaksoihin ja muuallekin. Tulevien pestien nimet ja tarkka sisältö eivät ole vielä tiedossa, mutta alustava aikataulu eri pestitasojen julkistamiseen ja hakemiseen on tällainen

  • Mestarit: markkinointi 1/2021 pestaus 2/2021
  • Kympit: markkinointi 8/21 pestaus 9/21
  • Tekijät: markkinointi ja pestaus 11/21

Jos olet kiinnostunut isosta, vajaat kaksi vuotta kestävästä mestaritason pestistä seuraa pestejä tammikuussa 2021. Jos hieman pienemmistä, niin varaa leiri kalenteriin, sovi siitä työtiimissäsi ja seuraa ilmoittelua syksynä 2021.

Katso lisää Kajosta www.finnjamboree.fi 

Partiolla on uusi peruskirja

Partio sai uuden peruskirjan, kun jäsenkokous hyväksyi sen 14.11.2020 järjestetyssä kokouksessa. Peruskirja hyväksyttiin Suomen partiolaisten hallituksen esityksen mukaisesti eikä siihen tehty jäsenkokouksessa yhtään muutosehdotusta.  Partiolaisia osallistavaa ja avointa peruskirjaprosessia kiiteltiin useiden eri piirien puheenvuoroissa. Peruskirja astui voimaan heti päätöksen myötä.

Katso lisää Suomen partiolaisten tiedote. Peruskirjaan liittyvä materiaali löytyy uusilta www.partio.fi/peruskirja sivuilta.

Uusi partiolupaus

Peruskirjan myötä myös partiolupaus muuttui. Lapset ja nuoret sitoutuvat partion arvoihin antamalla partiolupauksen. Lupaus annetaan joka ikäkaudessa ja sen sanamuoto on kaikille yhteinen. Partioihanteet, joihin lupauksessa sitoudutaan, ovat partioliikkeen arvojen perusta. Uusi lupaus on:

”Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka päivä.”

Katsomus-käsitteellä tarkoitetaan partiossa yksilön uskonnollista tai ei-uskonnollista maailmankatsomusta. Selkeyden vuoksi peruskirjassa käytetään ilmausta “uskonto tai muu katsomus”, jolla tarkennetaan ajatus siitä, että käsite katsomus pitää sisällään myös uskonnot. Partiolupauksessa partiolainen lupaa kasvaa katsomuksessaan, mikä tarkoittaa esimerkiksi kristittynä, muslimina tai muussa katsomuksessa kasvamista.

Katso lisää: Video lupauksesta

Katsomus (k)antaa vuosiaihe 2021 

Suomen partiolaisten vuosiaiheena 2021 on Katsomus (k)antaa. 

Partion katsomuskasvatuksen uusissa aktiviteeteissa työstetään katsomusta kolmen osa-alueen näkökulmasta:

  • katsomusidentiteetin rakentaminen
  • katsomuksesta iloitseminen ja sen hyödyntäminen
  • katsomusdialogiset taidot.  

Katsomuskasvatukseen on tehty laajasti uusia aktiviteettejä ja päivitetty vanhoja. Lisäksi materiaalin on vuoden loppuun mennessä tulossa vuoden 2021 kirkkopyhään vinkit ja toiminnallinen rastirata.

Katso lisää

Partiota voi toteuttaa myös etänä

Vinkit etäpartiotoimintaan löydät Suomen partiolaisten sivuilta.

Hengellisyys partiossa -esite

Suoman partiolaisten ja KKP:n uutta esitettä hengellisyys partiossa voi tilata printtiversiona partiotyön asiantuntija Katri Vappulalta (nimi@evl.fi). Sähköinen versio on ladattavissa tästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty