Hyppää sisältöön

Partio

Kirkon ja partion yhteistyö Suomessa on kestänyt yhtä pitkään kuin partioliike on ollut maassamme, siis jo yli 110 vuotta.

Partioliikkeitä ohjaa  maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja, jossa ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa Jumalaan, muihin ihmisiin ja omaan itseen. (Duty to God, Duty to others and Duty to self) 

Arvopohjastaan ja toimintatavoistaan johtuen partio soveltuu hyvin seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön yhdeksi toimintamuodoksi. 

Tutustu vuoden 2023 kirkkopyhävinkkeihin

Materiaali pohjautuu vuoden 2023 ohjelmapainotukseen Sanoista tekoihin. Vuoden 2022 materiaaleista löytyy tähän teemaan tehty seppo.io-peli, jota voi edelleen hyödyntää. Lisäksi on huomioitu partioviikolle osuvan kirkkopyhän teema Hyvä paimen.  Katso lisää SP:n kirkkopyhä sivuilta

Ilmoittaudu partiotyön koulutuksiin

Ilmoittautuminen vuoden 2023 seurakuntien partiotyön koulutuksiin on menossa. Katso lisää 

Seurakuntien partiotyön tilastointi uusiutuu

Seurakuntien partiotyön tilastot on nyt mahdollista saada suoraan Suomen Partiolaiset ry:n Kuksa-järjestelmän kautta. Lue lisää

Kirkon ja partion yhteistyösopimus on uusittu

Suomen Partiolaisten peruskirja uudistettiin marraskuussa 2020, ja sen myötä myös partion ja kirkon välistä yhteistyösopimusta uudistettiin vastaamaan uutta peruskirjaa.  Uusi yhteistyösopimus astui voimaan 23.1.2021. Lue lisää

Partiolla on uusi peruskirja

Partio sai uuden peruskirjan, kun jäsenkokous hyväksyi sen 14.11.2020 järjestetyssä kokouksessa. Peruskirja hyväksyttiin Suomen partiolaisten hallituksen esityksen mukaisesti eikä siihen tehty jäsenkokouksessa yhtään muutosehdotusta.  Partiolaisia osallistavaa ja avointa peruskirjaprosessia kiiteltiin useiden eri piirien puheenvuoroissa. Peruskirja astui voimaan heti päätöksen myötä.

Katso lisää Suomen partiolaisten tiedote. Peruskirjaan liittyvä materiaali löytyy uusilta www.partio.fi/peruskirja sivuilta.

Uusi partiolupaus

Peruskirjan myötä myös partiolupaus muuttui. Lapset ja nuoret sitoutuvat partion arvoihin antamalla partiolupauksen. Lupaus annetaan joka ikäkaudessa ja sen sanamuoto on kaikille yhteinen. Partioihanteet, joihin lupauksessa sitoudutaan, ovat partioliikkeen arvojen perusta. Uusi lupaus on:

”Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka päivä.”

Katsomus-käsitteellä tarkoitetaan partiossa yksilön uskonnollista tai ei-uskonnollista maailmankatsomusta. Selkeyden vuoksi peruskirjassa käytetään ilmausta “uskonto tai muu katsomus”, jolla tarkennetaan ajatus siitä, että käsite katsomus pitää sisällään myös uskonnot. Partiolupauksessa partiolainen lupaa kasvaa katsomuksessaan, mikä tarkoittaa esimerkiksi kristittynä, muslimina tai muussa katsomuksessa kasvamista.

Katso lisää: Video lupauksesta

 

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
projektityöntekijä
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty