Ystävyysseurakunnat

Perustietoa ystävyysseurakuntatoiminnasta ja mm. luettelot eri maiden ystävyysseurakunnista löydät osoitteesta evl.fi/ystavyysseurakunnat

Ohjeita ja tukea seurakunnille

Uuden sopimuksen luominen tai vanhan päivittäminen

Uusia ystävyysseurakuntasopimuksia tehtäessä tai vanhoja sopimuksia päivitettäessä on hyvä ottaa huomioon Kirkon ulkoasiain neuvoston vahvistamat yleisohjeet ystävyysseurakuntatoimintaa varten.

Yhteistyön periaatteisiin Inkerin kirkon kanssa kannattaa myös tutustua. Lisätietoja ja neuvoa voi kysyä ulkoasiain osastolta.

Ulkoasiain osasto toivoo seurakuntien ilmoittavan ystävyysseurakuntasuhteiden päivityksistä tai muutoksista. Näin ystävyysseurakuntalistat pysyvät ajan tasalla. Muutokset voi ilmoittaa Teologisten asiain yksikköön (ks. yhteystiedot sivun alla).

Hyvät käytännöt ystävyysseurakuntatyössä

Koulutusta vastuuhenkilöille

Ulkoasiain osasto koordinoi ystävyysseurakuntatyötä ja kouluttaa vastuuhenkilöitä niissä seurakunnissa, jotka ovat solmineet ystävyysseurakuntasopimuksen evankelis-luterilaisten seurakuntien kanssa Inkerissä, Latviassa, Romaniassa, Unkarissa, Virossa tai Venäjällä.

Ulkoasiain osasto ylläpitää myös luetteloa ystävyysseurakuntasuhteista ja yhdyshenkilöistä.

Kirkkojenvälisen työntekijävaihdon ohjeet

asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Teologiset asiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty