Terveyden edistäminen

Iso osa diakoniatyöstä on terveyden edistämistä. Rinnalla kulkeminen, kohdatuksi tuleminen, vertaistuen järjestäminen, taloudellinen auttaminen tukevat ihmisen fyysistä ja psyykkistä terveyttä.

Diakoniassa näkyvät eri terveyden edistämisen tasot:

  • protection (terveyden suojelu):
  • promotion (terveyden edistäminen)
  • prevention (ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus)  

Diakoniatyö on lähtökohtaisesti auttanut sairaita ja köyhiä. Taloudellinen avustaminen on esiinynyt viime aikoina näkyvimpänä auttamistapana, mutta monet diakoniassa tehtävät toimet tähtäävät kuitenkin terveyden edistämiseen. Laaja-alaisemmin tarkasteltuna käytännössä kaikki diakonian puitteissa tehtävä toiminta on terveyttä edistävää.

Usein diakoniatyö on myös konkreettista auttamista terveyskysymyksissä: terveydenhuollon piiriin saattamista, neuvontaa sairauden hoitamisessa tai vaikka verenpaineen mittausta. On hyvä muistaa, että noin puolet diakoniaviranhaltijoista on sairaanhoitaja-diakonissoja. Diakonissat ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Diakin tutkimus- ja kehittämishanke ”Terve sielu terveessä ruumiissa – diakonissat terveyden edistämisen toimijoina” toteutui 1.3.2011–28.2.2014. Hankkeen rahoitti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahasta. Tutkimus- ja kehittämishankkeen tarkoituksena on selvittää ja kuvailla diakonissojen roolia ja toimijuutta kokonaisvaltaisen terveyden edistäjinä seurakunnissa, laitosympäristöissä ja niiden yhteistyöverkostoissa. Tavoitteena on kehittää lapsiperheiden, työikäisten ja ikääntyneiden kokonaisvaltaista terveyden edistämistä seurakunnissa ja diakonissalaitoksissa luomalla uusia työmenetelmiä diakoniatyöhön ja paikalliseen terveyden edistämiseen.

Päivitetty