Taloudellinen ahdinko

Paikallisseurakunnan diakoniatyöllä voi olla mahdollisuus avustaa kertaluonteisesti akuutissa aineellisessa hätätilanteessa. Talousongelmissa on hyvä olla ensin yhteydessä kunnan sosiaalitoimistoon tai velkaneuvojaan.

Seurakunnan diakoniatyön tavoitteena on, että taloudellinen avustus auttaa akuutin hätätilanteen yli. Diakoniatyön antama neuvonta ja muu tuki voi olla myös pitkäkestoista.

Diakoniatyö on tarkoitettu kaikille ihmisille taustoista riippumatta. Apua voi hakea oman asuinalueen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnasta. Seurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia, eivätkä edellytä kirkon jäsenyyttä. Keskustelua varten on hyvä varata tapaamisaika.

Seurakunnan diakoniatyöntekijä voi auttaa löytämään asiantuntevaa apua esimerkiksi velkaneuvojalta. Hän voi auttaa lomakkeiden täyttämisessä ja yhteydenpidossa esimerkiksi velkojiin ja sosiaalitoimeen. Hän voi olla mukana neuvottelemassa ratkaisuja ongelmiin.

Lisätietoa oman asuinalueen avustuksista ja käytännöistä saa esimerkiksi paikallisseurakuntien verkkosivuilta, seurakuntalehdestä tai soittamalla suoraan kirkkoherranvirastoon tai diakoniatyöntekijälle.

Ruoka-apua

Useat seurakunnat järjestävät omissa tiloissaan säännöllisesti edullisia tai maksuttomia ruokailuja. Osassa seurakuntia järjestetään ruuanjakotilaisuuksia, osassa ruokapaketit toimitetaan sovittaessa kotiin.

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
diakoniarahaston sihteeri
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
avustusvalmistelija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
avustuskäsittelijä
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty