Hyppää sisältöön

Kirkon keskusrahaston rahoittamat kuntoutuskurssit

Kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut ja joilla on vajaakuntoisuutta ennakoivia oireita.

Kurssit, joille voi hakea kuntoutuspaikkaa:

 

 

Varhaiskuntoutuskurssi 2427105      

1. jakso               22.1.-2.2.2024                                                               

2. jakso               27.-31.5.2024

3. jakso               11.-15.11.2024

 

Varhaiskuntoutuskurssi 2427106      

1. jakso               11.-22.3.2024                                                          

2. jakso               16.-20.9.2024

3. jakso               10.-14.2.2025

Varhaiskuntoutuskurssi 2427107      

1. jakso               15.-26.4.2024

2. jakso               21.-25.10.2024

3. jakso                3.- 7.3.2025

 

  • Varhaiskuntoutuskurssit maksaa Kirkon eläkerahasto.  
  • Kuntoutusjaksot toteutetaan Kuortaneella Haapaniemen hiippakuntakartanossa ja Urheiluopistolla.
  • Jos kuntoutuja saa palkan kuntoutusajalta (joka on kirkon keskusrahaston suositus), kuntoutusraha maksetaan työnantajalle, joka on 70 % kuntoutusajan palkasta (pelkkä palkan osuus, ei muita kuluja).
  • Seurakunta voi laskuttaa Kirkon Eläkerahastolta kuntoutusrahan aina kuntoutusjakson jälkeen.
  • Jos kuntoutuja ei saa palkkaa kuntoutusajalta, silloin kuntoutusrahan saa kuntoutuja itse (70 % menetetystä palkasta).
  • Kirkon Eläkerahasto maksaa matkakorvaukset yleisten kulkuneuvojen mukaan, omavastuu yhdestä edestakaisesta matkasta kuntoutuspaikkaan on 32 euroa. Matkalaskun voi tehdä aina kuntoutusjakson jälkeen.

 

Mikä on Varhaiskuntoutuskurssi?

Varhaiskuntoutuskurssi on valtakunnallinen ns. sekaryhmä/10 henkeä. Kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut ja joilla on vajaakuntoisuutta ennakoivia oireita. Kuntoutukseen voi hakea 65 v.asti, edellyttäen että työssäolo jatkuu vielä yhden vuoden kuntoutuksen päätyttyä.

Varhaiskuntoutuskurssien tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn pitkäaikainen edistäminen, fyysisen kunnon kohentaminen sekä liikunnan omaksuminen osaksi elämäntapaa. Stressinhallintakeinojen ja rentoutumisen oppiminen, spiritualiteetin sekä sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn vahvistaminen.

 

Kuntoutustyöryhmä muodostuu kuntoutussihteeristä, kuntoutusteologista, liikunnanopettajasta ja kuntoutuslääkäristä.

Kuntoutukseen haetaan kirkon omalla Varhaiskuntoutushakemus -lomakkeella (alla) sekä työterveyslääkärin kirjoittamalla B-lääkärinlausunnolla. 

Tallenna lomake ensin koneellesi. Täydennä hakemus ja lähetä se liitteineen kuntoutussihteerille: paivi.heikkila@evl.fi

Postitse hakemuksen voi lähettää osoitteella Kuntoutustyöryhmä / Päivi Heikkilä, PL 160, 60101 Seinäjoki

Lisätietoja: kuntoutussihteeri Päivi Heikkilä puh.0400 804757, paivi.heikkila@evl.fi

Päivitetty