Kirkon keskusrahaston rahoittamat kuntoutuskurssit

Kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut ja joilla on vajaakuntoisuutta ennakoivia oireita.

Kuntoutukseen haetaan kirkon omalla Varhaiskuntoutushakemus -lomakkeella (linkki hakemukseen alla) sekä työterveyslääkärin kirjoittamalla B-lääkärinlausunnolla.

Vuonna 2020 alkavat kurssit:

Tämä kurssi jo täynnä:

Varhaiskuntoutuskurssi 202382                          1. jakso       20. – 31.01.2020

                                                                                       2. jakso       20. – 24.04.2020

                                                                                       3. jakso       23. – 27.11.2020

 

Nyt haettavana:

Varhaiskuntoutuskurssi 202383                          1. jakso        02. – 13.03.2020

                                                                                       2. jakso        07. – 11.09.2020

                                                                                       3. jakso        22. – 26.02.2021

 

Varhaiskuntoutuskurssi 202384                          1. jakso       04. – 15.05.2020

                                                                                       2. jakso       19. – 23.10.2020

                                                                                       3. jakso       12. – 16.04.2021

 

Hakemukset lähetetään osoitteeseen:

Haapaniemen kuntoutustyöryhmä
PL 160, 60101 Seinäjoki

Lisätietoja: kuntoutussihteeri Pirkko Noponen, puh. 020 763 0928

Mikä on Varhaiskuntoutuskurssi?

Varhaiskuntoutuskurssi on valtakunnallinen ns. sekaryhmä/10 henkeä. Kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut ja joilla on vajaakuntoisuutta ennakoivia oireita.

Varhaiskuntoutuskurssien tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn pitkäaikainen edistäminen, fyysisen kunnon kohentaminen sekä liikunnan omaksuminen osaksi elämäntapaa. Stressinhallintakeinojen ja rentoutumisen oppiminen, spiritualiteetin sekä sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn vahvistaminen. 

Mikä on varhaiskuntoutuskurssi senioreille?

Varhaiskuntoutuskurssi senioreille on valtakunnallinen ns. sekaryhmä/10 henkeä. Kuntoutus on räätälöity ikäryhmälle 57–65 vuotta. Kuntoutuksen jälkeen, ennen eläkeikää edellytetään 1 vuoden työssä oloa.

Senioreille suunnatun varhaiskuntoutuskurssin tavoitteena on vahvistaa ikääntyvän työntekijän mahdollisuuksia jatkaa työssään eläkeikään asti kohentamalla hänen fyysistä kuntoaan ja auttamalla häntä omaksumaan liikunta osaksi elämäntapaa. lisäksi kurssin tavoitteena on ravitsemuksen, unen, palautumisen ja rentoutumisen merkityksen ymmärtäminen osana työssä jaksamista. Tärkeää on myös oman spiritualiteetin vahvistaminen sekä iän ja kokemuksen antamien vahvuuksien löytäminen työhön ja työssä jaksamiseen ja omaan elämään.

Päivitetty