Kirkon koulutuskeskus

Kirkon koulutuskeskus tukee kirkon ja seurakuntien henkilöstön ammatillista osaamista. Sen koulutuksiin osallistuu vuosittain yli tuhat kirkon työntekijää eri puolilta Suomea.

Seuranta on koulutuksen kehittämistä

Kirkon koulutuskeskus osallistuu yhteistyössä Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa kirkon ammatteihin johtavien tutkintojen ja koulutuksen kehittämiseen. Keskeisiä yhteistyöfoorumeita ovat Kirkkohallituksen Ammatillisen koulutuksen ryhmä (AKR) sekä eri alojen koulutusten seurantaryhmät. Koulutuksen seurannassa keskeistä on

  • seurata, ennakoida ja arvioida koulutuksen ja tutkintojen sekä kirkon tehtävissä tarvittavan osaamisen tarpeita ja kehitystä
  • edistää yhteistyötä kirkon tehtäviin kouluttavien laitosten ja niiden muodostamien verkostojen kanssa
  • osallistua koulutuspoliittiseen edunvalvontaan ja arvoperusteiseen vaikuttamistoimintaan
  • edistää rekrytointia kirkon työhön.

Poiminnot

Lisää poimintoja