Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudella suojataan ja edistetään luovaa työtä sen eri muodoissa. Seurakunnan kaikessa toiminnassa on noudatettava tekijänoikeuslakia.

Tekijänoikeudet ja seurakunta

Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos, kuten esimerkiksi tekstit, runot, sävellykset, musiikkiesitykset, valokuvat, elokuvat ja taideteokset.

Tekijänoikeus syntyy kun teos on luotu. Tekijänoikeuden saaminen ei edellytä rekisteröintiä, ilmoitusta tai muunlaisen muotovaatimuksen täyttämistä. Tekijänoikeus ei suojaa aihetta, ideaa, metodia, periaatetta, tietosisältöä tai juonta.

Toisen luomia teoksia ei saa ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa julkisesti esittää. Tekijänoikeuslaissa (21 §) on kuitenkin erikseen säädetty, että jumalanpalveluksissa teoksia (elokuva- ja näytelmäteoksia lukuun ottamatta) saa esittää vapaasti.

Tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä.

Lisätietoa musiikin luvallisesta käytöstä saa Teosto ry:stä sekä Gramex ry:stä ja teosten kopioinnista Kopiosto ry:stä. Elokuvien esittämisluvista saa tietoa osoitteesta Tuotos ry.

Lue lisää

Tekijänoikeuslaki

Usein kysyttyä (tekijanoikeus.fi)

Kaaviokuva toisen omistaman aineiston käytöstä (opettajantekijanoikeus.fi)

Usein kysyttyä (Kopiosto ry)

Creative Commons

Sitaattioikeus (Sanasto ry)

Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin (Jukka Korpela)