Hyppää sisältöön

Taloushallinnon ohjeet seurakuntatalouksille

Tässä julkaistaan Kirkkohallituksen hyväksymät taloushallinnon ohjeet seurakuntatalouksille. (Sivu päivitetty 1.7.2020)

Ohjeiden viimeisin päivitys on tehty virastokollegion päätöksellä 17.6.2020. Ohjeet tulevat pääsääntöisesti voimaan saman tien, mutta viimeistään tilikaudesta 1.1.2021 alkaen.

 

Nykyisin sovellettavat ja noudatettavat seurakuntien ja seurakuntayhtymien taloushallinnon ohjeet on laadittu 2000-luvun puolivälissä. Ohjeiden pääasiallinen sisältö on ollut edelleen sovellettavissa. Tähän mennessä on tullut jonkin verran muutoksia sekä kirkon omaan lain-säädäntöön (kirkkolaki ja kirkkojärjestys) että muun muassa kirjanpito- ja verolakeihin. Ohjeissa on huomioitu viimeaikaiset säädösmuutokset. Ohjeet on käsitelty seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunnassa.

Kirkon palvelukeskus aloitti toimintansa vuonna 2012, jolloin kaikki seurakuntataloudet alkoivat muun muassa noudattaa samaa kirjanpidon tililuetteloa ja sitä tukevaa kirjausohjetta. Myös tilinpäätöskäytännöt yhtenäistyivät ja yhtenä esimerkkinä seurakuntatalouksien käyttöön laadittiin malli tasekirjasta (tilinpäätös).

Liitteet

 • Kirjausohje - tuloslaskelman tilit - versio 2/2020 Tililuettelon ja kirjausohjeen on käsitellyt ja hyväksynyt - Virastokollegio 22.11.2018 - Seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunta 30.10.2018. Tämä tililuettelo ja kirjausohje otetaan käyttöön tilivuodesta 2020 alkaen. Vuoden 2020 talousarviossa käytetään tämän luettelon tilejä. Sellaiset tilinimimuutokset, joissa tilin sisältö ei oleellisesti muutu tulivat voimaan jo toukokuussa 2019 ja koskevat koko tilivuotta 2019. Loput tilinimimuutokset tehdään Kirkon palvelukeskuksen järjestelmään maaliskuussa 2020.
 • Kirjausohje - taseen tilit - 2020 Tililuettelon ja kirjausohjeen on käsitellyt ja hyväksynyt virastokollegio 28.3.2019 ja seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunta 22.3.2019. Tämä tililuettelo ja kirjausohje on otettu käyttöön vaiheittain tilivuoden 2019 aikana. Viimeiset muutokset tehdään vuonna 2020 kun loputkin vuoden 2019 tilinpäätökset ovat valmistuneet. Vuoden 2020 talousarviossa käytetään tämän luettelon tilejä. Sellaiset tilinimimuutokset, joissa tilin sisältö ei oleellisesti muutu tulevat voimaan jo toukokuussa 2019 ja koskevat koko tilivuotta 2019.
 • Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. (KJ 15:2, 1 kohta)
 • Tilinpäätöksen laatimisohje Seurakuntatalouden tilinpäätös laaditaan tämän ohjeen mukaisesti. Tilinpäätöksen tulee olla valmis siten, että kirkkoneuvosto/yhteinen kirkkoneuvosto voi allakirjoittaa tilinpäätöksen maaliskuun loppuun mennessä.
 • Poistolaskenta ja pysyvien vastaavien osakirjanpito Pysyvien vastaavien osakirjanpito, eli nk. käyttöomaisuuskirjanpito (KOM) tehdään Kipan järjestelmässä. Järjestelmä myös laskee poistot seurakuntatalouden antaman poistosuunnitelman mukaisesti.
 • Tuloslaskelman laatiminen Tuloslaskelma laaditaan tämän ohjeen mukaisesti.
 • Taseen laatiminen Tase laaditaan tämän ohjeen mukaisesti.
 • Rahoituslaskelman laatiminen Rahoituslaskelma laaditaan tämän ohjeen mukaisesti.
 • Kustannusten kohdentaminen Seurakuntatalouden kaikki kustannukset (välittömät ja välilliset) kohdennetaan aihetuttamisperiaatteen mukaan seurakunnan perustehtäville. Niitä ovat seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi, kirkonkirjojenpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan omaisuuden ylläpito.
 • Haudanhoitosopimusten hallinnointi ja kirjanpito Seurakuntatalous voi ottaa maksua vastaan hoitaakseen hautojen kukkaistutuksia ja muuta haudan hoitoa. Nämä varat on pidettävä erillän seurakunnan muista varoista.
 • Konsernitaseen laatiminen Seurakuntatalouden, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräysvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen.
 • Aluekeskusrekisterin kustannukset ja niiden jakaminen isäntä- ja sopijaseurakuntien kesken
Päivitetty