Sielunhoito

Sielunhoidon arvoja ovat kaiken läpäisevä toivo, lohdutus ja valikoimaton lähimmäisen rakkaus.