Hyppää sisältöön

Kokonaisuus katsottavaksi

Tavoite on hahmottaa yhdessä nykytilaa. Työskentelyn avulla luodaan kuvaa seurakunnan toiminnallisesta kokonaisuudesta, hahmotetaan Polku-toimintamallia ja luodaan yhteistä sitoutumista toimintamallin hyödyntämisen askeliin omassa seurakunnassa.

Kaikkine vaiheineen tähän työskentelyyn on syytä varata kokonainen päivä. Työskentely on mahdollista toteuttaa myös useampana lyhyempänä työskentelynä vaihe kerrallaan. Sähköisillä alustoilla toimittaessa yhteistä työskentelyä on mahdollista täydentää myös tapaamisten väleissä itsenäisesti tai pienempinä ryhminä.

Työskentelyn kulku: Vaihe 1 - Lämmittely

  • Alustana esimerkiksi Jamboard, Flinga, ppt, seinä tai lattia

Työstetään kokonaisuutta Polun ikäkausijanan avulla (sopii sekä jamboardiin, flingaan tms sähköiseen alustaan tai livetyöskentelyyn, jossa ikäkausi jana on tehty seinälle tai lattialle). Katso esimerkiksi malliksi tehty jamboard (dia 1)

Vaihtoehtona edelliselle: Valitaan Polun avainsanoista se, joka on oman polun (kristittynä, seurakuntalaisena) tärkeä kohta. Sovitulla tavalla kurkistetaan sen taakse (minimi: mihin ikävaiheeseen muistikuvasi liittyy).

  • Kirjoitetaan (lapuilla tai tekstinä flingassa tai jamboardissa) tai keskustellaan, mitä valitsemassasi ikävaiheessa tapahtuu? Miten seurakunta kohtaa ihmisen tässä ikävaiheessa?

Syventävä kysymys Mikä ikävaiheen toiminnoissa ja yhteydenpidossa vahvistaa kristittynä elämistä?  

Vaihe 2: nykyinen kokonaisuus näkyväksi

  • Jatketaan täydentämällä joka ikäkauteen seurakunnan tämän hetken toteutuvia yksittäisiä toimintoja näkyviin yhdeksi kokonaisuudeksi Polku-janalle (seinälle lapuilla tai verkkoalustalle, esim. Flinga) 
  • Katsotaan yhdessä: mitä kaikkea hyvää janalta löytyy. Miten toiminta painottuu, missä olemme vahvoja?

Vaihe 3 kokonaisuuden syventäminen jäsentävien elementtien mukaan

  • Jatketaan koostamista ottaen Polun jäsentävät elementit työstöön mukaan (Post-it –lappu tai Flinga-työskentely). Kirjataan kaikki olemassa olevat elementit jäsentävien mukaan jaoteltuina, kyseisen ikäkauden kohtaan. Kullekin jäsentävälle elementille valitaan muoto (esim. neliö) ja oma väri. Kokonaisuudesta muodostuu visuaalinen jana 0-21, jossa toiminnan runsaus tai katkoskohdat ovat nähtävissä Polun eri vaiheissa.

Jatkotyöskentely 1: Unelmat ja tarpeet

  • Lisätään kuvion yläosaan uudella muodolla tai värillä esim. palloelementeillä unelmat, toiveet, tarpeet: entä jos? Työskentelyä voidaan rajata esim. niin, että tiimeillä on sovittu rajattu määrä ‘palloja’ käytössään. Käytetään samoja jäsentävien elementtien värisymboleja kuin edellisessä vaiheessa.

Jatkotyöskentely II: Polku erilaisten seurakuntalaisten näkökulmasta

  • Tehdään polulla kulkijoille erilaisia profiileja. Nimetään ne ja poimitaan tämän profiilin mukaiset, toimiviksi katsotut elementit. Miltä polku näyttää yksittäisen seurakuntalaisprofiilin näkökulmasta katsottuna? Esimerkiksi Ville Vihervarpunen, 42 v., toimittaja (freelancer), eronnut, joka toinen viikko lapset isällä (3 v., 7 v. ja 13 v.) Kiinnostuksen kohteet: kalastus, retkeily. 
  • Tarkastellaan esimerkkiprofiilien kautta polun kokoavaa toimintaa sekä kohtia, joissa seurakunta on yhteydessä.

Mitä havaintoja teette? Mitkä ovat katvealueet? Mihin tulisi kehittää?

Päivitetty