Hyppää sisältöön

Polun kehittäminen omassa seurakunnassa

Polku on lopulta aina seurakunnan näköinen, jokainen seurakunta on erilainen. Seurakunta rakentaa ja kehittää Polkua paikallisesti.Polkua kehitettäessä huomioidaan ja tarkastellaan oman seurakunnan olemassa olevaa toimintaa ja alueen erityispiirteitä, kuullaan seurakuntalaisia ja otetaan heidät mukaan kehittämään ja toteuttamaan. On hyödyllistä myös tehdä yhteistyötä lähialueen seurakuntien kesken.
 
Polku-mallin käyttäminen seurakunnan kehittämisessä on työntekijäryhmien, luottamushenkilöiden, seurakuntalaisten ja verkostojen yhteistä ja alati liikkeessä olevaa työtä. Aloittaa voi pienestä ja antaa Polun kasvaa vähitellen. Polkua ei ole tarkoitus saada valmiiksi kerralla. Kukin seurakunta aloittaa Polun rakentamisen eri tavoin, omat hyvät toimintamallit ja kehittämistarpeet huomioiden.

Kehittämistyöhön kuuluu myös toiminnan systemaattinen arviointi ja palaute esimerkiksi toimintakertomusten yhteydessä. Arvioinnin avulla voidaan valita tulevan kauden kehittämiskohteet tai pidemmän aikavälin silmälasit. Erilaisia ennakkoarvioinnin malleja, kuten lapsivaikutusten arviointia, kannattaa hyödyntää myös Polun kehittämisessä.

Ensiaskeleita Polku-kokonaisuuteen

 1. Tutustu malliin ja peilaa sitä seurakuntasi toimintaan. 
  • Mihin asioihin sinä haluat ja voit suoraan vaikuttaa? 
  • Tartu niihin ja kokeile jotakin osaa Polusta.
 2. Esittele asiaa työkavereillesi. Työskentelyvinkki löytyy täältä. 
  • Kootkaa yhdessä ikäkausien kokonaisuus: mitä seurakunnassa on nyt tarjolla?  
  • Valitkaa mille yhteiselle alustalle koonti tehdään esim. sähköinen kansio, johon kaikilla työntekijöillä ja kutsutuilla seurakuntalaisilla on pääsy.  
  • Sopikaa työstämisen vastuut ja aikataulu.
 3. Järjestäkää innostuspäiviä tai työpajoja, johon kutsutaan myös isosia, kerhonohjaajia, lapsia, vanhempia, luottamushenkilöitä jne. Tarkastelkaa ja arvioikaa yhdessä nykyistä kokonaisuutta ja unelmoikaa tulevasta.  Uskaltakaa innostua.
  • Mikä seurakunnan Polulla näyttää hyvältä?   
  • Miten lasten, nuorten ja heidän läheistensä yhteys seurakuntaan rakentuu eri ikäkausissa?
  • Mille ikäkausille on tarjolla runsaasti kohtaamisen paikkoja, missä on aukkokohtia?  
  • Tarkastelkaa eri tulokulmista, ikäkausien ohella alueellisesti, kohderyhmittäin ja esimerkiksi mihin aikaan “toimintaa on tarjolla”.  
  • Miten seurakunta tukee ja vahvistaa kutakin ikävaihetta ja kristittynä elämistä siinä?
  • Mitä kehittämisnäkökulmia tarkastelu tuo esiin?
  • Unelmoikaa kootun äärellä: mitä haluaisitte yhteyden teidän seurakunnassanne olevan? Mikä voisi olla viiden vuoden päästä totta?  Pohtikaa, miten unelmiin voisi päästä.  
 4. Valitkaa ensiaskeleet 
  • Mihin keskitytte ensimmäisenä? 
  • Laatikaa (työ)suunnitelma. Liittäkää suunnitelma osaksi olemassa olevaa toimintasuunnitelmaa.  
  • Lähtekää rohkeasti toteuttamaan suunnitelmaa.

Jatkoaskeleita

 • Tutustukaa evl.fi/polku -sivuston malleihin ja muiden seurakuntien Polkuihin.  
 • Sopikaa miten ja kenelle viette päätettäväksi Polku–mallin käyttöönoton koko seurakunnassa.
 • Laatikaa yhdessä pidemmän ajan suunnitelma ja pohtikaa siihen tarvittavia resursseja ja vastuuryhmiä. Pyytäkää tarvittaessa sparraaja tai konsultti esim. hiippakunnasta, järjestöistä, kouluttavista tahoista tai kirkkohallituksesta.   
 • Muodostakaa tarvittavat Polku-ryhmät ja tapa, jolla niihin löytyy vastuunkantajat. Laittakaa esimeriksi vapaaehtoispestit avoimeen hakuun.  
 • Liittäkää syntyvät toiminnot osaksi toiminnan vuosikelloa.  
 • Kysykää ideoita. Pyytäkää mukaan tekemään. 
 • Kerätkää palautetta ja arvioikaa tehtyä.
 • Valitkaa, minkä silmälasien lävitse haluatte tarkastella olemassa olevaa ja kehittyvää Polkua. Keiden kanssa on tärkeä tehdä työtä yhdessä, jotta syntyvä kokonaisuus olisi eheä?
Päivitetty