Kirkkomme Lähetys – Vår kyrkas mission

Kirkkomme Lähetys on Kirkon lähetystyön keskuksen julkaisema Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön aikakauslehti. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1959 alkaen kaksi kertaa vuodessa.

 

 

Kirkkomme Lähetys e-lehdet

Kirkkomme Lähetys 1/2018

Kirkkomme Lähetys 2/2017

 

lahetyslehti.kirkkohallitus(at)evl.fi

Kirkkomme Lähetys -lehtiä sähköisessä muodossa

Päätoimittaja

lähetysteologi
Ulkoasiain osasto
Kirkon lähetystyön keskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty