Hyppää sisältöön

Kirkon lähetystyön keskuksen julkaisuja

Kirkkomme Lähetys -lehti
Kirkkomme Lähetys on Kirkon lähetystyön keskuksen julkaisema Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön aikakauslehti. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1959 alkaen. Vuodesta 2019 lehti on verkkojulkaisu.

Lähetysteologinen aikakauskirja 
Harvakseltaan ilmestyvä aikakauskirja, joka avartaa ja syventää ajankohtaisia ja globaaleja lähetys- ja uskontoteologisia teemoja. Lähetysteologista Aikakauskirjaa julkaisee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön keskus. Julkaisuja on luettavissa vuodesta 1991 lähtien.

Muita kirkon julkaisuja

Millenniaalien kirkko 2023 Millainen olisi kirkko, johon millenniaalikin haluaisi olla osallisena ja kokisi aitoa kuulumisen tunnetta? 

Kristityksi kääntyvän tukena 2022 Tämä opas kokoaa yhteen asioita, joita on hyvä ottaa huomioon, kun muslimi haluaa kääntyä kristityksi.

Evankeliumin julistaminen tänään 2022 Luterilaisten ja helluntailaisten neuvottelukunnassa alkunsa saanut julkaisu haluaa tarttua tehtävään tukea seurakuntia niiden pitäessä tarjolla evankeliumia sanoin ja teoin.

Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan 2020 Ekumeeninen missiologia tutkii kirkkojen radikaalia sanomaa Vapauttajasta ja vahvistaa kristittyjen yhteistä ääntä globaalissa todellisuudessa ihmisarvon puolesta. 

Kaikkialta kaikkialle - kirkon missio nyt 2018 Kaikkialta kaikkialle – kirkon missio nyt pohtii, millaista kirkon missioon liittyvää tietämystä ja osaamista kirkon työntekijä tarvitsee muuttuvassa toimintaympäristössä.

Päivitetty