Hyppää sisältöön

Lähetys

Missio nähdään entistä enemmän kirkon kokonaisvaltaisena vuorovaikutuksena sitä ympäröivän maailman kanssa.

Lähetys

Missio, eli perustehtävä, ohjaa kaikkea kirkon elämää ja toimintaa. Missio ymmärretään kirkon kokonaisvaltaisena vuorovaikutuksena sitä ympäröivän maailman kanssa. Tähän kuuluvat sekä paikallinen toiminta (seurakunnat) että osallistuminen maailmanlaajaan kirkkojen yhteiseen toimintaan. Kirkon ja kaikkien kirkon jäsenten elämän tulisi olla luonteeltaan missionaarista.

Näillä sivuilla missiota avataan ennen kaikkea kirkon kansainvälisen vastuun osalta. Tällöin puhutaan lähetystyöstä ja diakonisesta vastuusta. Rakenteellisesti kirkossamme on lähetystyön alusta asti eli 1800-luvulta ollut käytäntö, jonka mukaan itsenäiset järjestöt vastaavat lähetystyön toteuttamisesta ulkomailla.

Missionaarinen seurakunta vastaa missiosta oman seurakuntansa alueella ja osallistuu kansainvälisen lähetystyön toteuttamiseen mm.

  • rukoilemalla
  • huolehtimalla lähetyskasvatuksesta
  • lähetystyön esillä pitämisestä kaikissa seurakunnan toiminnoissa
  • yhteyksien pitämisestä järjestöjen ja mahdollisten nimikkokohteiden välillä
  • lähetystyön ja kansainvälisen diakonian varainhankinnasta

Siksi sivusto pyrkii vastaamaan kysymyksiin siitä, mikä on seurakunnan, järjestön ja kirkon keskushallinnon osuus tässä kaikessa. Lisäksi annetaan tietoa lähetystyön historiasta, keskeisistä asiakirjoista, hallinosta ja talousasioista sekä yhteistyön periaatteista. Täältä löytyvät myös linkit kirkon sopimusjärjestöjen sivuille sekä muihin keskeisiin tahoihin.

Tapahtumat

Poiminnot