Itsearviointikysely

Rippikoululaisten valtakunnallinen itsearviointikysely on ollut käytössä vuodesta 2019

Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017:n mukaan rippikoulun valtakunnallista kehittämistä ja arviointia varten kerätään tilasto- ja tutkimustietoa sekä palautetta rippikoululaisilta itseltään valtakunnallisen arviointijärjestelmän kautta. Sama tieto palvelee myös paikallista kehittämistä. Kyselyn tekijä on Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston Jumalanpalvelus ja kasvatus -yksikkö.

Kyselylomakkeella on väittämiä, joita arvioidaan asteikolla 1–7 (täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä). Lisäksi mukana on taustakysymyksiä ja vuosittain vaihtuvia kysymyksiä. Kysymykset on laadittu Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017:n tavoitteiden mukaisesti yhdessä tutkijoiden ja rippikoulun työntekijöiden kanssa. Ohjeistuksessa on tärkeää kertoa nuorille ja heidän huoltajilleen, että kyselyn tuloksia hyödynnetään rippikoulun valtakunnallisessa ja paikallisessa kehittämisessä. Kyselyyn vastataan nimettömästi, jolloin tietosuoja säilyy. Lomakkeen käyttö on varsin helppoa ja toimii mobiililaitteilla.

Itsearviointilomakkeen täyttöön kannattaa varata yhteinen aika, jolloin kaikki käyvät vastaamassa lomakkeen väittämiin. Pääsääntöisesti ryhmät ovat vastanneet kyselyyn joko intensiivijakson viimeisenä päivänä tai konfirmaatioharjoitusten yhteydessä. Rippikoulun ohjaajat voivat jakaa nuorille artikkelin lopussa olevan linkin.

Katso tästä itsearviointikyselyn julkinen yhteenveto vuodelta 2022 (pdf)

Ysi miikka

Rippikoululaiset antoivat rippikoulun yleisarvosanaksi kiitettävän 9–

Työntekijä, pääset itsearviointikyselyn tuloksiin Sakastissa

Rippikoululaisten itsearvioinnin tulokset – (Sakasti.fi)

Valtakunnalliset tulokset sekä seurakunta-kohtaiset yhteenvedot on koottu Tableau-taulukkoon Sakastin rippikouluosioon, jossa on linkit eri vuosien kyselytuloksiin. Taulukon ohjeet ovat Sakastissa. Taulukosta näkyy myös ryhmäkohtainen yhteenveto, jos seurakunnan rippikouluvastaava on syöttänyt ryhmien nimet on Sakastissa olevan linkin kautta määräaikaan mennessä.

Vuoden 2023 itsearviointikyselyyn pääset näistä linkeistä

Kyselylomakkeen linkki

Jos lyhytosoite ei toimi, tässä on kyselylomakkeen varsinainen osoite.

QR-koodi

asiantuntija, rippikoulu ja kirkon kasvatuksen kehittäminen

Mikko Wirtanen

+358 40 358 1869

Eteläranta 8
00130, Helsinki

Takaisin sivun alkuun