Hyppää sisältöön

Rippikoulu maahanmuuttajille

Kaste - ja rippikouluopetus on avoin kaikille ihmisille, jotka haluavat perehtyä kristilliseen uskoon ja Raamattuun. Kaikissa suurimmissa seurakunnissa järjestetään englanninkielisiä jumalanpalveluksia.

  • Rippikouluja maahanmuuttajille järjestetään eri puolilla Suomea.
     
  • Aikuisrippikoulua voidaan järjestää omakielisenä tai kansainvälisenä ryhmänä tai yksityisrippikouluna.

Maahanmuuttajien rippikoulu tarkoittaa usein kasteopetusta. Rippikoulu voi johtaa siihen, että opetusta saanut liittyy kirkon jäseneksi ja hänet kastetaan ja konfirmoidaan. Monet haluavat rippikoulun kautta tutustua suomalaisuuteen ja suomalaiseen kristillisyyteen.

Nuorten, suomea osaavien maahanmuuttajien kannalta on usein toivottavaa, että he käyvät paikallisseurakunnan rippikoulun koulukavereidensa kanssa. Jos samaa äidinkieltä puhuvia on useita, heille on mahdollista järjestää oma ryhmä ja omakielinen isonen. 

Lasten ja nuorten keskus ry järjestää rippikouluja ulkomailla asuville suomalaissyntyisille nuorille. Myös muutamat kaupunkiseurakunnat järjestävät ulkomailta tuleville nuorille mahdollisuuksia rippikoulun käymiseen. Kansainvälisiin rippikouluihin voivat tavallisesti osallistua myös kotimaassa asuvat ja kansainvälisyydestä kiinnostuneet suomalaisnuoret. Opetuskielenä on englanti ja joskus sen ohella myös suomi. Suomen Lähetysseuran järjestämissä rippikouluissa opetuskielenä on ollut suomi.

Kristittynä Suomessa

Kristittynä Suomessa on rippikoulukirja maahanmuuttajille ja ulkosuomalaisille. Seuraavasta löydät kirjan eri kielillä sekä opettajan oppaan suomeksi. Lisäksi liitetiedostoista löytyy maahanmuuttajien ja ulkosuomalaisten rippikoulun kehittämiskoulutuksen hankkeita.

Päivitetty