Hyppää sisältöön

Kirkkokolehdit

Kirkkokolehdit haetaan vuosittain 31.5. mennessä.

Kirkkohallituksen määräämien kolehtien osuus kaikista käytettävissä olevista kolehtipäivistä on noin puolet. Kolehtikohteet määrätään vuosittain.
 

Jumalanpalvelusstriimi ja kolehdit

Kolehti voidaan kerätä ainoastaan jumalanpalvelukseen paikan päällä osallistuvilta. Rahankeräyslaki ei mahdollista etäkolehdin keräämistä.

Mikäli kolehdin saavalla järjestöllä on rahankeräyslupa, verkkolähetyksessä voidaan mainita, että järjestölle voi tehdä lahjoituksen järjestön rahankeräysluvan puitteissa. Jos kolehtikohteelle ei ole rahankeräyslupaa, verkkolähetyksessä ei voida mainita lahjoittamismahdollisuudesta. Vastuu rahankeräysluvan tarkastamisesta on seurakunnalla.

Etäyhteyksin jumalanpalvelukseen osallistuvat voivat siis tehdä lahjoituksen järjestölle rahankeräysluvan puitteissa, mutta kolehtiin ei ole mahdollista osallistua. On tärkeää huolehtia siitä, ettei verkkoyhteyksin jumalanpalvelukseen osallistuvaa kehoteta osallistumaan kolehtiin, koska se ei ole rahankeräyslain perusteella mahdollista. Tarkemmat tiedot kolehtikohteista löytyvät alla olevista liitteistä.

Kolehtikohteet

Vuoden 2022 kirkkokolehditLinkki avautuu uudessa välilehdessä 
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 24/2021 (pdf)

Vuoden 2022 kirkkokolehdit, liiteLinkki avautuu uudessa välilehdessä 
Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 24/2021 liite (docx)

Suositus kolehdin keräämisestä ukrainalaisten tueksiLinkki avautuu uudessa välilehdessä 
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 8/2022, 1.3.2022 (pdf)

Kollekterna

Kollekterna år 2022Linkki avautuu uudessa välilehdessä 
Kyrkostyrelsens cirkulär nr 24/2021 (pdf)

Kollekterna år 2022, bilagaLinkki avautuu uudessa välilehdessä 
Kyrkostyrelsens cirkulär nr 24/2021, bilaga (docx)

Rekommendation om kollektinsamling för ukrainarnaLinkki avautuu uudessa välilehdessä 
Kyrkostyrelsens cirkulär nr 8/2022, 3.3.2022 (pdf)

Kolehtipäivän siirto

Hyvään hallintoon kuuluu, että kolehtipäivän siirrosta vähintäänkin ilmoitetaan kirkkohallitukselle. Tämä ilmoitus voidaan tehdä osoitteeseen tuija.korva@evl.fi 

Kirkkokolehtien hakeminen

Kirkkokolehdit haetaan vuosittain 31.5. mennessä. Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kirkkohallitus@evl.fi. Liitteet voi lähettää osoitteella Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki.

Ainoastaan allaolevilla lomakkeilla haetut kolehdit käsitellään.

Ota yhteyttä

toimistopalvelupäällikkö
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki
Päivitetty