Hyppää sisältöön

Reseptio 2020-

  • Reseptio 2/2022 Tässä Reseption numerossa on esillä vuoden 2022 ekumeeninen päätapahtuma, Kirkkojen maailmanneuvoston 11. yleiskokous Karlsruhessa Saksassa. Yleiskokouksen viestin ja ykseyslausuman käännöksien lisäksi tässä numerossa on luettavissa sekä suomalaisten osallistujien raportointia Karlsruhesta. Toisena Reseption teemana on teologinen dialogi Suomen ortodoksisen kirkon kanssa. Sieltä luettavissa tiedonanto sekä esitelmä tematiikan ja työryhmässä valmistellun paperin työstöön vaikuttaneista kehityskuluista.
  • Reseptio 1/2022 Tässä Reseption numerossa tarkastellaan kirkon ja korona-ajan kohtaamista sekä kristillisen perinteen välittämistä tuleville polville tänään. Pohjana ovat luterilaisten ja baptistien dialogissa esitetyt käytännöllisteologiset, historialliset ja opillis-teologiset arvioinnit ja keskustelu niistä. Ytimeltään on kyse kirkon perustehtävästä julistaa evankeliumia maallistuneessa ympäristössä ja yleensä eri konteksteissa. Tähän tuo lisävaloa Jaakko Rusaman laatima laajahko katsaus evankelioimiseen ekumeenisessa ja kansainvälisessä keskustelussa.
  • Reseptio 2/2021 Reseption pääteema on kristillinen kaste. Tässä numerossa julkistetaan satoa Suomen ortodoksien kanssa käydystä oppikeskustelusta. Tämä on keskeinen esimerkki siitä, miten kristillisinä kirkkoina olemme haastetut palaamaan peruskysymyksiin kantaessamme huolta kristinuskon tulevaisuudesta maassamme.
  • Reseptio 1/2021 Tässä numerossa julkaistaan dokumentaatiota kirkkomme oppikeskusteluista Suomen ortodoksien kanssa sekä kohtaamisista Venäjän luterilaisten ja ortodoksien kanssa. Temaattisesti käsitellään apostolisen evankeliumin ymmärtämistä kirkon traditiossa ja nykyään sekä kirkkojen ajankohtaisia kysymyksiä korona-aikana. Päätteeksi tarjotaan vielä katsaus uuteen teologiseen tutkimukseen kahdesta helluntailaisesta nykyteologista Yhdysvalloissa ja Afrikassa.
  • Reseptio 2/2020 Tämän numeron ensimmäisessä osassa julkaistaan ajankohtaiseen keskusteluun persoonakäsitteestä liittyviä Lutherin ja luterilaisen teologian tutkimuspuheenvuoroja. Toisessa osassa julkaistaan esittelyt muutamasta viime vuosien väitöskirjaprojektista.
  • Reseptio 1/2020 Tässä numerossa muistetaan merkittävän luterilaisen ja ekumeenisen teologin Dietrich Bonhoefferin kuoleman 75-vuotismuistopäivää. Numeroon on koottu myös viimeisimmän suomalaisen luterilais-ortodoksisen dialogin antia. Lisäksi mukana on esityksiä Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista -julkaisun 20-vuotisjuhlaseminaarista.
Päivitetty