Suomen metodistikirkot

Suomen ev.lut. kirkon ulkoasiain neuvosto ja Suomen Metodistikirkon kirkkohallitus tekivät loppuvuodesta 2000 periaatepäätöksen keskinäisten oppikeskustelujen aloittamisesta. Kirkot aloittivat teologiset oppikeskustelut 2002. Mukana oli myös Finlands svenska metodistkyrka. Luterilaisen valtuuskunnan jäsenet olivat piispa Samuel Salmi; kappalainen, teologian tohtori Mårten Björkgren, teologian maisteri Minna Hietamäki, dosentti Sammeli Juntunen, tuomiorovasti Simo S. Salo sekä teologisten asiain sihteeri Matti Repo. Metodistikirkkojen edustajat olivat pastori Tapani Rajamaa, pastori Timo Virtanen, diakoni Pirjo Pöllänen, pastori Hans Växby, pastori Tom Hellsten ja toimittaja Jan-Erik Andelin.

Neuvottelut päättyivät syksyllä 2007 ja tuottivat asiakirjan:

Kristuksesta osalliset | ruotsiksi | englanniksi

Siinä opillisen yksimielisyyden perusteella ehdotetaan keskinäisen sopimuksen solmimista. Kirkolliskokous hyväksyi sopimuksen (Lut-met sopimusteksti) alttarin ja saarnatuolin yhteydestä toukokuussa 2010. Sopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2010, jonka jälkeen asetettiin neuvottelukunta käsittelemään vielä avoinna olevia kysymyksiä sekä käytännön yhteistyötä.

Teologisten asiain toimikunta hyväksyi 20.3.2014 suuntaviivat luterilais-metodistisen ekumenian toteuttamiselle kirkossamme käytännössä:

Luterilais-metodistisen ekumenian ohjeistus

Riktlinjer för det ekumeniska samarbete

johtava asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty