Hyppää sisältöön

Perheneuvonnan ovet auki – perheneuvonnan suuntaviivat vuoteen 2026

Perheneuvonnan perustehtävä on pysynyt samana: tukea ja auttaa ihmisiä selviytymään parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa.

Kirkon perheneuvonta on yksi sodan jälkeen syntyneistä kirkon työmuodoista. Nyt kirkon perheneuvonnan palvelujen kysyntä ylittää tarjonnan.

Suomalainen hyvinvointivaltio on murtumassa. Taloudellisen voiton tavoittelu on ylikorostunut ja työelämä on tullut entistä vaativammaksi. Muutokset heijastuvat myös kirkkoon ja kirkon perheneuvontatyöhön.

Suuntaviivat ohjaavat tulevaisuuteen 

Miten kirkon perheneuvonta toimii muuttuvassa toimintaympäristössä ja mihin se kohdentaa resurssinsa nyt ja tulevaisuudessa? Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia kirkon perheneuvonnan suuntaviivoissa.

Linjaus perheneuvontatyölle 

Suuntaviivatyön tarkoituksena on ollut linjata kirkon perheneuvontaa muuttuvassa toimintaympäristössä, antaa suuntaviivoja paikallisten keskusten työn suunnitteluun ja seurakuntien päätöksentekoa varten sekä tiedottaa perheneuvonnan linjauksista yhteistyökumppaneille.

Päivitetty