Uskontojen kohtaamisen toimikunta

Piispainkokous nimesi 25.1.2017 kokouksessaan Uskontojen kohtaamisen toimikunnan toimikaudelle 2017-2019. Toimikunnat toimivat toimialansa neuvoa antavina asiantuntijaeliminä.

Toimikunnat toimivat toimialansa neuvoa antavina asiantuntijaeliminä.

Toimikunnan tehtävänä on:

1. seurata ja edistää toimialansa kehitystä;

2. edistää yhteistyötä toimialansa toimijoiden kanssa;

3. valmistella asioita piispainkokoukselle; sekä

4. suorittaa muut piispainkokouksen sille antamat tehtävät

Uskontojen kohtaamisen toimikunnan jäsenet 2017-2019:

piispa Kaarlo Kalliala (pj)
kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri, TM Jukka Helle
hiippakuntadekaani, TT Ari Hukari
ohjelmakoordinaattori Milla Perukangas
kärkihankekoordinaattori, FM Katri Korolainen
yliopistonopettaja, dosentti Anni Maria Laato
TM, KK (lto) Silja Lamminmäki-Vartia ja
akatemiatutkija, dosentti Marja Tiilikainen

Sihteerinä toimii asiantuntija, TT Elina Hellqvist ja asiantuntijoina kirkon tutkimuskeskuksen tutkija, FT Kimmo Ketola sekä piispainkokouksen pääsihteeri, dosentti Jyri Komulainen.

Päivitetty