Uskontojen kohtaamisen toimikunta

Piispainkokous nimesi 25.1.2017 kokouksessaan Uskontojen kohtaamisen toimikunnan toimikaudelle 2017-2019. Toimikunnat toimivat toimialansa neuvoa antavina asiantuntijaeliminä.

Toimikunnat toimivat toimialansa neuvoa antavina asiantuntijaeliminä.

Toimikunnan tehtävänä on:

1. seurata ja edistää toimialansa kehitystä;

2. edistää yhteistyötä toimialansa toimijoiden kanssa;

3. valmistella asioita piispainkokoukselle; sekä

4. suorittaa muut piispainkokouksen sille antamat tehtävät

Uskontojen kohtaamisen toimikunnan jäsenet 2017-2019:

piispa Kaarlo Kalliala (pj)
kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri, TM Jukka Helle
hiippakuntadekaani, TT Ari Hukari
viestintäpäällikkö, FM Mikko Koivumaa
kärkihankekoordinaattori, FM Katri Korolainen
yliopistonopettaja, dosentti Anni Maria Laato
päiväkodin varajohtaja, TM, KK (lto) Silja Lamminmäki-Vartia ja akatemiatutkija, dosentti Marja Tiilikainen

Sihteerinä toimii asiantuntija, TT Elina Hellqvist ja asiantuntijoina kirkon tutkimuskeskuksen vt. johtaja, FT Kimmo Ketola sekä piispainkokouksen pääsihteeri, dosentti Jyri Komulainen.