Piispainkirjeet

Piispainkirjeiden sarjassa julkaistaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen yhteisiä puheenvuoroja ajankohtaisista aiheista. Sarja ilmestyy sekä painettuna että verkossa.

Piispainkirjeet on kirjoitettu niin suurelle yleisölle kuin kirkon työntekijöille ja seurakuntalaisille. Niillä rohkaistaan vuoropuheluun kristillisen uskon ja yhteisen maailmamme tärkeistä kysymyksistä.

Rukouksen kaipuu

Rukouksen kaipuu on toinen piispainkirjeiden sarjassa ilmestynyt kirjanen. Tämänkertainen piispainkirje avaa näköaloja rukoukseen. Siinä pohditaan rukouksen olemusta ja merkitystä ihmisen elämässä. Rukousta lähestytään sekä henkilökohtaisen että yhteisen rukouksen näkökulmasta. Piispat tuovat esiin, miten rukouksella voi rytmittää päivän kulun ja jättää kaikki asiat Jumalan haltuun. Rukoillessa voi turvautua yhteisiin tuttuihin rukouksiin tai etsiä itselleen sopivia tapoja rukoilla. Kirjeessä piispat kertovat myös omista tavoistaan rukoilla.

Piispainkirje rohkaisee rukoilemaan ja syventämään käsitystä rukouksesta. Se avaa lukijalle, miten rukous suuntaa ihmisen ulos omasta minästä, kohti toisia ihmisiä, luomakuntaa ja maailmaa. Rukoilevina ihmisinä voimme yhdessä olla maailmaa muuttava voima.

Lataa Rukouksen kaipuu -puheenvuoro (julkaistu 23.10.2023).

Painetun julkaisun voi tilata Granon verkkokaupasta.

Raamattu ja kirkko

Raamattu ja kirkko aloitti Piispainkirjeiden sarjan. Puheenvuorossa pohditaan, miten kristityn tulisi lukea Raamattua. Lähtökohtana ovat sellaiset kysymykset kuin miten Raamattu on syntynyt, miten sitä tulkitaan, mitä ajatella tieteellisestä raamatuntutkimuksesta ja miksi on tärkeää lukea Raamattua.

Piispat kannustavat tarttumaan Raamattuun. Raamatun sana puhuttelee ja vaikuttaa. Siinä välittyy ilosanoma, joka on kirkon elämän ja toiminnan perusta. Raamattu on Jumalan puhetta meille.

Lataa Raamattu ja kirkko -puheenvuoro (julkaistu 27.10.2021).

Painetun julkaisun voi tilata Granon verkkokaupasta

Kirkon katto, jossa taidokas maalaus.
Takaisin sivun alkuun