Piispainkokouksen asiakirjat

Pöytäkirjat

Piispainkokouksen pöytäkirjat liitteineen ovat julkisia asiakirjoja.

Lausunnot

Piispainkokouksen tehtävänä on antaa kirkolliskokoukselle ja kirkkohallitukselle lausuntoja, jotka koskevat kirkon uskoa, julistusta ja työtä sekä hiippakuntien hoitoa.  

Kannanotot

Piispat ottavat myös piispainkokouksen ulkopuolella yhteisesti kantaa kirkon uskoon ja oppiin sekä elämään ja etiikkaan liittyviin yhteiskunnallisiin asiohin.